To już 20 lat upłynęło jak tymbarska szkoła muzyczna było nominowana nagrody ALCUIN!

Nagroda  ALCUIN została po raz pierwszy ustanowiona w 1991 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA), aby podkreślić rolę rodziców w edukacji ich dzieci. Honoruje najlepszą innowację edukacyjną w Europie, przyznając to wyróżnienie osobie, szkole, grupie zaproponowanej przez członków EPA, Ministerstwa Edukacji w krajach UE lub przez Komisję Europejską. W latach 2016 – 2020 nie przyznawano nagród, w 2021 ponownie rozpoczął się nabór wniosków.
W 2001 roku (czyli po 10 latach działalności) taką nominację do nagrody ALCUIN otrzymała Społeczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku. Było to bardzo duże wyróżnienie, ale jednocześnie potwierdzenie, że realizowany w Tymbarku  projekt edukacyjny zaproponowany przez Panią Dyrektor Halinę Waszkiewicz-Rosiek jest innowacyjny, śmiały, pokazujący dodatni wpływ i wkład rodziców w proces uczenia ich dzieci. Później, jak i teraz, w rozpoczętym czwartym dziesięcioleciu działalności Szkoły, widzimy efekty zaangażowania rodziców i wspólnej pracy “uczeń, rodzice, nauczyciele”.  Spokojnie można zacytować, iż  “po owocach ich poznacie”.
W 2001 roku ogłoszenie wyników odbywało się w listopadzie, w Holandii, a dokładniej w  Rotterdamie. Tymbarską Szkołę reprezentował Prezes Samodzielnego Koła Nr 99  Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku (organu prowadzącego szkołę) Irena Wilczek-Sowa. Nagrody głównej Szkoła nie otrzymała, ale sam fakt nominacji był olbrzymim sukcesem wszystkich zaangażowanych w ten projekt.
IWS

scan strony tytułowej oraz nr 2 biuletynu informacyjnego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie

 
 

Rotterdam, 24.11.2001, w środku (z kwiatami) Irena Wilczek-Sowa