“Tymbark na (nie nie takiej) starej widokówce” – rok 1997

Jeszcze jedna widokówka z Tymbarku, którą dołączam do publikowanego na portalu cyklu w 2021 roku