Uczniowie szkoły muzycznej w Warszawie oraz w Jarosławiu

Warszawia-Łomianki

W Warszawie-Łomianki miał miejsce XVI Międzynarodowy Konkurs im.J.Zarębskiego  ( 20-26 kwiecień 2015 r.) W konkursie wzięło udział 70 zespołów. Jury przyznało uczniom Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku, tworzącym trio fortepianowe ,,Mezzoforte” , III nagrodę. W skład tria wchodzą: Michał Majeran – skrzypce, Martyna Kędroń – wiolonczela oraz Jakub Sporek – fortepian. Trio wykonało Fr.Bridge: Menuet z Tria Miniatures, Fr. Kreisler ,,Mały marsz wiedeński i A Czerniewicza-Walc Sentymentalny. Trio przygotowała prof. Halina Waszkiewicz-Rosiek.

Jarosław

W dniu 26. 04. 2015 w Jarosławiu odbył się V Przegląd Szkól Muzycznych.  Patronem przeglądu było Wspieranie Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. W Centrum Kultury i Promocji, w Sali Lustrzanej,  swoje umiejętności  zaprezentowało 105 uczestników.   Szkołę Muzyczną  w Tymbarku reprezentowały dwie uczennice: wiolonczelistka z klasy Moniki Płachty Klaudia Sasuła oraz  skrzypaczka z klasy prof. H Waszkiewicz-Rosiek  Magdalena Pajdzik. Uczennicom akompaniowała Krystyna Man Li Szczepańska,  nauczyciela fortepianu w tymbarskiej szkole.  Obie uczennice otrzymały wyróżnienia I stopnia (w tych prezentacjach nie przewiduje się miejsc, tylko wyróżnienia I,II i III stopnia).

Udział w konkursie i przeglądzie był możliwy dzięki pomocy rodziców młodych artystów.
Gratulacje dla uczniów, rodziców oraz  nauczycieli.

IWS

Łomianki3  Łomianki1 Łomianki2

Łomianki4

Jarosław

Zdjęcia z archiwum SPSzM w Tymbarku