XV Rajd Górski “Szlakiem Papieskim w Tymbarku”

We wtorek, 14 czerwca, dzieci i młodzież wyruszyła na XV Rajd Górski “Szlakiem Papieskim w Tymbarku”. Trasa Rajdu to:  Tymbark – Góra Paproć – Tymbark. W rajdzie udział wzięli  uczniowie ze szkół podstawowych w Tymbarku, w Podłopieniu oraz w Zawadce, Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku oraz Jednostki tymbarskiego Strzelca wraz z opiekunami.

Rajd rozpoczął się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Tymbarku w intencji uczestników Rajdu z intencji Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku. Mszę św. sprawował i kazanie wygłosił ks.Rafał Stós.

Celem rajdu było uczczenie pamięci Wielkiego Rodaka Papieża, Świętego Jana Pawła II oraz popularyzacja turystyki w tym ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej na górze Paproć. Młodzież po dotarciu na szczyt góry wzięła udział w konkursie  wiedzy: o życiu i działalności  św. Jana Pawła II przygotowanym przez insp. ZS Tadeusza Rybkę, zastępcę dowódcy jednostki tymbarskiego Strzelca.

Na szczycie zostały przeprowadzone szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Omówiono sytuacje, jakie mogą zdarzyć się podczas wycieczki w góry tj. ukąszenie żmii, złamania, utrata przytomności, zadławienia. Szkolenie prowadzili druhowie z OSP Tymbark: Szymon Rybka, Karol Natonek oraz Grzegorz Cygal.

W Konkursie wiedzy o życiu i działalności Ojca św. Jana Pawła II kolejność miejsc przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe klasy IV – VI:

  1. Katarzyna Kulpa SP Podłopień,
  2. Emilia Kurek SP Tymbark,
  3. Malwina Rybka SP Podłopień i Mikołaj Wolfinger SP Tymbark.

Szkoły ponadpodstawowe klasy VII – VIII:

  1. Marcelina Pietras SP Zawadka,
  2. Emilia Konieczny SP Zawadka,
  3. Edyta Kordeczka SP Zawadka.

Szkoły średnie:

  1. Amelia Merwart Strzelec Tymbark.          

 Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: Oddział IPN w Krakowie oraz portal Tymbark in.

Organizatorami rajdu byli : , Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone  ZS “Strzelec” OSW  w Tymbarku, Urząd Gminy w Tymbarku oraz Ochotnicza Straż Pożarna  w Tymbarku. Fundatorami nagród  dla uczestników konkursów byli: Urząd Gminy  w Tymbarku, Oddział IPN Kraków, Małopolska Organizacja Turystyczna w Krakowie, Firma MASPEX – TYMBARK, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc – Chłopska „ w Tymbarku.

Tradycyjną smażoną kiełbaskę dla  rajdowiczów przygotowali Maria i Stanisław Przybylscy z OSP Tymbark.