Z albumu Władysława Mrowcy – ucznia Szkoły Leśnej w Tymbarku (11)

Marysia i Bogusia kuzynki z Podłopienia