Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku – ślubowanie klas pierwszych

W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, uczniowie klas pierwszych mundurowych (wojskowych i policyjnych), w tym Oddziału Przygotowania Wojskowego,  złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Słowa przysięgi wypowiedziało 120 uczniów, a wśród licznie zgromadzonej grupy rodziców widać było wzruszenie, satysfakcję i dumę, że ich dzieci wybrały właśnie naukę w tymbarskiej placówce.

W tej wojskowo – patriotycznej uroczystości udział wzięli: wiceminister obrony narodowej Pan Wojciech Skurkiewicz, przedstawiciele samorządu, wojska, policji oraz straży pożarnej. Udział wziął również Paweł Ptaszek, wójt Gminy Tymbark.

Stypendia najlepszym uczniom wręczył Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga.

Uczniowie z okazji 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości przygotowali uroczystą akademię oraz pokaz działań interwencyjnych.

Informacja/zdjęcia: Organizatorzy