Wielki Czwartek 2021 – uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, Parafia Tymbark

Wielki Czwartek to święto obchodzone na pamiątkę ustanowienia przez Jezusa Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Ukoronowaniem tego dnia jest Msza Wieczerzy Pańskiej, która kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Triduum Paschalne.

Wieczornej Mszy Świętej, koncelebrowanej,  w Parafii Tymbark przewodniczył ksiądz prałat Edward Nylec. Eucharystię sprawowali: ksiądz proboszcz de Jan Banach, który wygłosił kazanie, ksiądz prałat Tomasz Atłas, księża wikariusze Tomasz Wroński oraz Sylwester Depowski.

Po zakończonej Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do nawy bocznej, gdzie została przygotowana Ciemnica –  ołtarz do przechowywania Najświętszego Sakramentu od mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do liturgii Wielkiego Piątku.

IWS

Wielki Czwartek – Święto Kapłanów

Wielki Czwartek . Wieczorem sprawowana  jest uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne – jest ona upamiętnieniem Ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. 

W to święto przedstawiciele Parafii Tymbark złożyli kapłanom pracującym w parafii, jak też księdzu rodakowi prałatowi Tomaszowi Atłasowi, poniższe życzenia:

Usłyszał kiedyś głos niebios Pana:

Jesteś stworzony do wyższych celów.

Masz przywdziać skromny ubiór kapłana,

Na moje słowa czeka wielu.

Dam ci moc grzechów odpuszczenia

i chleb przemieniać w moje ciało,

Lud mój wiódł będziesz do zbawienia,

Łask moich zyskasz niemało.

Pójdziesz przykazań prostą drogą

W ubóstwie, pokorze, czystości,

Żadne złe moce cię nie zmogą,

Gdy wytrwasz w mojej miłości.

Zrozumiałem, Boże, powołanie

Odrzekł cicho, w pokorze.

Niechaj się Twoja wola stanie,

Kapłańskie śluby chętnie złożę.   (Jerzy Liebert)

Nasi Drodzy Kapłani posługujący w tymbarskiej Parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz modlący się dzisiaj z nami Księże Prałacie Tomaszu.

Rozpoczynając wierszem Jerzego Lieberta pt. „Powołanie”, zwracamy się do Was w imieniu naszej wspólnoty parafialnej w dniu ustanowienia przez Pana Jezusa, Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Łączymy się jednocześnie myślą i sercem z Księdzem Prałatem Józefem, z Księdzem Stanisławem, z Księdzem Witoldem, z Księdzem Bogdanem, z Księdzem Michałem, z wszystkimi kapłanami pracującymi w przeszłości w naszej Parafii, a także z kapłanami – naszymi rodakami pochodzącymi z tymbarskiej ziemi, którzy ze względu na swą posługę duszpasterską, czy też rezydencję przebywają teraz w różnych miejscach Polski i świata.

Drodzy Kapłani,

Przed laty, zrodziło się Wasze kapłaństwo jako uczestnictwo w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa – sakrament w którym oddaliście się na służbę Chrystusowi i Jego Kościołowi. Dziękujemywięc za każdy dzień Waszej oddanej, pokornej posługi, we wszystkich jej formach i za wszelkie dobro, które dzięki niej otrzymujemy. Dziękujemy za zaangażowanie z jakim realizujecie tę posługę dla pogłębiania naszej wiary i rozwoju duchowego, dla kształtowania postaw etycznych każdej i każdego z nas jako dobrego katolika. Życzymy abyście ciągle i na nowo odkrywali dar i sens swego powołania. Niech Pan Bóg obdarza Was wszelkimi łaskami oraz dobrym zdrowiem, a przez działanie Ducha Świętego  uzdalnia do dalszej służby Kościołowi i prowadzi na wszystkich drogach życia. Powierzamy Was opiece Matki Najświętszej – niech nieustannie czuwa nad Wami i osłania od wszelkich niebezpieczeństw. Księdzu Tomaszowi życzymy ponadto opieki Bożej i światła Ducha Świętego na nowej drodze życia i pracy w Watykanie.

A ponieważ obecny rok został ogłoszony przez Papieża Franciszka „Rokiem Świętego Józefa”, który jest potężnym orędownikiem przed Bogiem dla nas wszystkich, pozwólcie, że zwrócimy się teraz do Niego słowami modlitwy w Waszej intencji.

Święty Józefie, przez miłość Twą do Jezusa i Maryi prosimy Cię, abyś pod swą szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich kapłanów. Wyjednaj im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Oby gotowi byli ponieść raczej męczeństwo i śmierć, niż znieważyć świętą godność swego powołania. Święty Józefie, Ty widzisz w jakich trudnościach są słudzy Pana na tej ziemi. Proś zatem za nimiJezusa i Maryję, otaczaj ich nieustanną opieką, pomnażając ich zastępy, aby nie brakowało robotników na Pańskim żniwie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Drodzy Kapłani, z wdzięcznością za wszystko mówimy– Bóg zapłać.

podziękowania księdza Proboszcza oraz kilka informacji o celebracji 

https://www.youtube.com/watch?v=OK4WheiCr5I