Majówka w Zakopanem

W miniony piątek ( 28 maja),  grupa seniorów i mieszkańców Tymbarku aktywnie spędzała czas w stolicy Tatr. Piękna, majowa pogoda sprzyjała pieszym wycieczkom, a roztaczające się panoramy górskie zachęcały do spacerów i odkrywania niezwykłych miejsc Zakopanego. Realizacja planu wycieczki odbywała się pod kierunkiem przewodnika – Anny Dyląg.

Pierwszym punktem programu była Kaplica w Jaszczurówce, nazywana „Witkiewiczowską perłą”. Kolejno, skierowano się do Centrum Edukacji Przyrodniczej, gdzie przy pomocy nowoczesnych projekcji multimedialnych, wykonanych w technice 3D, makiet edukacyjnych i dioram można pogłębić wiedzę z zakresu flory i fauny Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz poznać budowę geologiczną gór.  Następnym punktem był spacer do Kuźnic, gdzie grupa osób kolejką linową wyjechała na Kasprowy Wierch, by tam spacerując podziwiać piękno Tatr, a pozostali wyruszyli na spacer w kierunku Kalatówek. Po odpoczynku na malowniczej polanie, w drodze powrotnej chwilę czasu poświecono na zadumę w  Pustelni św. Brata Alberta.

Wycieczkę można zaliczyć do bardzo udanych, dzięki dobrej pogodzie i doskonałej atmosferze, wszyscy wracali pełni pozytywnych wrażeń. W autokarze, już planowano kolejny wyjazd, tym ranem w kierunku Pustyni Błędowskiej.

Ewa Skrzekut 

Katarzyna Kasperska z II miejscem w zawodach strzeleckich w Nowym Sączu

W Nowym Sączu odbyły się VIII Zawody Strzeleckie o Memoriał TADEUSZA RADZIKA. Strzelanie odbywało się z karabinka sportowego KBKS.

Gościła na nim reprezentacja z Tymbarku w składzie: Kasperska Anna, Kasperska Katarzyna, Kasperski Rafał, Majda Wiesław, Łazarczyk Wojciech, Figura Magdalena, Figura Urszula, Figura Krzysztof, Figura Kacper, Figura Marcel.
Wszyscy nasi reprezentanci zaprezentowali się z dobrej strony w gronie 96 rywalizujących zawodników. Najlepiej wypadła Kasperska Katarzyna, która zdobyła II miejsce w kategorii seniorek.
Gratulujemy !
Informacje/zdjęcia: Kaspersky Team
 

no images were found

Parafia Tymbark modlitwą i życzeniami uczciła 50 lat kapłaństwa ks.prałata Edwarda Nylca

30 maja to dzień, w którym przez pięćdziesięcioma latami ks.Edward Nylec otrzymał święcenia kapłańskie. O tym fakcie pamiętała Parafia Tymbark. Ksiądz proboszcz dr Jan Banach sprawował Eucharystię w intencji Jubilata, jak również podziękował za 50 lat posługi kapłańskiej, szczególnie za czas, gdy sprawował w Tymbarku funkcję proboszcz, a przedstawiciele wspólnoty parafialnej złożyli życzenia oraz 50 róż. Okolicznościowym upominkiem dla ks.Edwarda była  płaskorzeźba “Ostatnia Wieczerza”. Ksiądz Edward, który sprawował Eucharystię w intencji wszystkich parafian, na zakończenie złożył podziękowania. Ksiądz Sylwester sprawował Mszę św. w intencji ofiarodawców na lekki samochód  dla OSP Tymbark. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Tymbarski Ton.

Po Mszy świętej Tymbarski Ton zagrał na tymbarskim Rynku i został też rozstrzygnięty konkurs , który ogłosił OSP Tymbark. Prawidłową odpowiedź udzieliła Pani Stanisława Kaptur.

IWS

Życzenia od wspólnoty parafialnej:

Dostojny Jubilacie.
Czcigodny Księże Prałacie Edwardzie, Bogu w Trójcy Jedynemu cześć i chwała i dziękczynienie za Twoje powołanie do kapłaństwa i Tobie księże Edwardzie za odpowiedz „tak Panie chcę iść za Tobą”. 50 lat kapłaństwa jak pięćdziesiąt paciorków różańca nanizanych na nić życia, życia wiernego Bogu i oddanego ludziom. Iluż to osobom błogosławiłeś ich sakrament małżeństwa, udzielałeś chrztu świętego wprowadzając we wspólnotę Kościoła Chrystusowego i towarzyszyłeś w ostatniej posłudze uroczystości pogrzebowej.
Szedłeś – i nadal idziesz – drogą ośmiu błogosławieństw, wnosząc pokój we wspólnotę. przez cierpliwość, delikatność, pokorę i wyrozumiałość dla ludzkich słabości. Błogosławieni pokój czyniący albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.
Cieszymy się, że jesteś wśród nas. To wyraz Twojej sympatii do ludzi i do tego miejsca. Wyrażamy Ci wdzięczność za lata trudu kapłańskiego, za
Twoje modlitwy za nas, za posługę konfesjonału.

Chcę jeszcze wspomnieć o jednym fakcie z Twojego życia. Śp. Ksiądz biskup Józef Życiński powierzył Ci zadanie rozbudowy tarnowskiego Seminarium Duchownego. To mało znany fakt, lecz jakże znaczący i wymagający wielkiego zaangażowanía z Twojej strony.

Czcigodny Księże Edwardzie !
Przyjmij od całej naszej wspólnoty parafialnej najlepsze życzenia długich lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha, z błogosławieństwem Boga, opieką Maryi otoczony ludzką życzliwością.
Niech Ci Bóg błogosławi!
Szczęść Boże!

IWS

30. maja – rocznica poświęcenia Kościoła w Podłopieniu

Dzisiaj w rocznicę poświęcenia kościoła w Podłopieniu przypominam artykuł Jan Czyżydło opublikowany w Głosie Tymbarku nr 14 z 1993 r.,   z  załączam pierwsze fotografie z tej uroczystości, pochodzące z prywatnych archiwów.  Więcej wspomnień w następnych częściach Historii Parafii Podłopień.

IWS

30 maja 1993 roku Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego W Podłopieniu obchodziła niecodzienną uroczystość. Uroczystość, na którą czekają pokolenia, niejednokrotnie przez wieki. Raz na setki lat wybrane przez Boga pokolenie ma szczęście  budować kościół, w przypadku Podłopienia tworzyć nową parafię.
Wszystko zaczęło się w 1983 roku, kiedy to ówczesny Proboszcz i  Dziekan w Tymbarku, ks.prałat Teofil Świątek, rozpoczął starania o utworzenie parafii a i tym samym o budowę kościoła w Podłopieniu. Czynił to myśląc o najbardziej odległych zakątkach Parafii Tymbark, z których mieszkańcy nieraz i dwa razy dziennie pokonywali pieszo drogę do kościoła w Tymbarku. Był to główny powód, jakim kierował się Proboszcz Świątek godząc się wspaniałomyślnie na podział i uszczuplenie swojej parafii. Hasło tworzenia parafii i budowy kościoła padło na podatny grunt. Mieszkańcy po załatwieniu wszelkich formalności administracyjno-prawnych z zapałem przystąpili do gromadzenia materiałów, a wiosną 1985 roku- do rozpoczęcia budowy. 

15 kwietnia 1985 roku wjeżdżają po raz pierwszy na plac budowy koparka i spychacz. Podmokły teren utrudnia prace, spychacz tonie w błotnej mazi, ale wytrwałość ludzi pokonuje wszelkie trudności, choć było ich bez liku.
I tak, począwszy od fundamentów, poprzez ściany, więźbę dachową, codziennie, niejednokrotnie w ruchu ciągłym, w nocy, ludzie pod przewodnictwem swego Proboszcza, ks. Kanonika Tadeusza Machała, pracują przy wznoszeniu budowli swojej świątyni tej fizycznej i duchowej zarazem.
W chwili powstania Parafia liczyła 250 rodzin. Te 250 rodzin zaryzykowało budowę i to im się w pełni udało, a to dlatego, że wszyscy włączyli się do pracy. Mężczyźni i kobiety, dzieci i emeryci, kto umiał, starali się pracować i pomagać. Powstało dzieło piękne, monumentalne, dumnie górujące strzelistym dachem i wysoką wieżą. Dzieło świadczące o pracowitości i wielu wyrzeczeniach mieszkających tu niebogatych rodzin. Czy  ktoś zbiedniał przez budowę? Proszę zapytać. Nikt nie potwierdzi. Każdy mówi, że wiele zyskał i to na różnych płaszczyznach.

Dziś, po ośmiu latach trudów, nadszedł dzień konsekracji kościoła – święto całej Parafii. Poświęcenia dokonał Jego Eminencja  Ksiądz Biskup Ordynariusz Józef Życiński, który w jakże pouczającej homilii wyraził uznanie dla całej wspólnoty.
Rzucała się w oczy dobra organizacja uroczystości, wspaniała dekoracja przy wykorzystaniu kwiatów z naszych łąk, pól i ogródków. Napisy, plansze z odpowiednimi hasłami przemawiały do każdego uczestnika, wprawiały w zadumę, skłaniały do rozmyślania.

W koncelebrowanej Mszy św.pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Józefa Życińskiego uczestniczyli m.in.: Dziekan tymbarski Ks. Józef Leśniak oraz księża rodacy : J.Pachowicz  i Cz.Szewczyk. Śpiew liturgiczny przygotował miejscowy czterogłosowy chór pod przewodnictwem Antoniego Kęski, a współgrała z nim tymbarska orkiestra dęta pod batutą Ryszarda Przechrzty.
Po zakończeniu uroczystości orkiestra ta dała koncert na placu przykościelnym. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe limanowskiej “Solidarności”, Straży Pożarnych z Podłopienia, Zawadki  i Biesiadek. 
Nad porządkiem na jezdniach i parkingach pieczę sprawowała bezinteresownie Policja Drogowa z Limanowej.
Do nowej Parafii, do nowego kościoła,  a przede wszystkim do niewyczerpanego miłosierdzia Bożego zapraszają Ksiądz Proboszcz i parafianie.

Zaproszenie na uroczystość zaprojektowane przez fotografa Franciszka Natanka

50 lat kapłaństwa Księdza prałata Edwarda Nylca

Dzisiaj w tymbarskiej wspólnocie parafialnej ksiądz prałat Edward Nylec przeżywa dzień, w którym upływa Jego pięćdziesiąty rok  kapłaństwa.

Ksiądz Edward Nylec święcenia kapłańskie otrzymał 30.05.1971, z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Księdzem został jako absolwent  Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (które rozpoczął w 1964 r., po zdaniu matury w LO w Dębicy). Jego nauka w Seminarium przypadła w czasie, gdy władze PRL zarządziły przymusowe wcielanie kleryków do LWP. Tak też się stało w przypadku ks.Edwarda. W 1965 roku został skierowany do jednostki specjalnej w Brzegu nad Odrą, gdzie służył do 1967 r. W 2016 roku przez Prezydenta RP został mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego.

Kapłaństwo Księdza Edwarda rozpoczęło się w Parafii Olszyny koło Jasła, następnie był wikariuszem w Lisiej Górze (1974 – 1978) i w Mielcu – w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 1982 został Dyrektorem Administracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.  W 1990 roku zostało mu przydzielone probostwo w Parafii Straszęcin. W latach 1998 – 2016 pełnił też funkcje dekanalne. Był notariuszem dekanalnym,  duszpasterzem małżeństw i rodzin w dekanacie Dębica – Zachód (1998 – 2003) oraz dziekanem dekanatu Tymbark (2003 – 2016). W 2009 roku otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Do Tymbarku jako proboszcz  przybył w 2003 roku, w roku w którym ks.Józef Leśniak – dotychczasowy proboszcz – przeszedł na emeryturę.

W 2016 roku ksiądz Edward osiągnął wiek emerytalny, i w związku z tym  funkcję proboszcza Parafii Tymbark objął ks.dr Jan Banach.

Teraz jest z nami, w tymbarskiej parafii, jako rezydent służąc parafianom w posłudze sakramentalnej. 

Szczęść Boże na dalsze długie lata kapłaństwa!

Poniżej wspomnienia z kilku uroczystości, które były relacjonowane  przez portal.

IWS

2014, listopad – ks.Edward Nylec jako gospodarz koncertu Bogusława Morski w kościele w Tymbarku

2016, kwiecień – ks.Edward podczas uroczystości 15-lecie Przedszkola Integracyjnego, na której gościł Ordynariusz biskup Andrzej Jeż  (foto: RM)

sierpień 2016, Ks. Edward Nylec Msza św. z podziękowaniem za pracę duszpasterską w Tymbarku , obok ks. Ignacy Urbański (foto: RM)

2020, Wielki Tydzień

2019, Uroczystość Bożego Ciała, z tyłe ks.Edward Nylec, przed nim ks. prałat Tomasz Atłas oraz ks. prałat Józef Leśniak 

 

2021 – Wielki Czwartek, ks.Edward Nylec

Ks. prałat ppor. Edward Nylec. – podczas służby wojskowej w jednostce specjalnej – Brzeg nad Odrą (od 1965 r. do 1967 r.) – zdjęcie udostępnione do artykułu o służbie wojskowej księdza Nylca  

Był taki czas

Ksiądz prałat Edward Nylec oraz ks.Józef Bubula i ks.Marian Urbański otrzymali stopień podporucznika!

Plecak ks.prałata podporucznika Edwarda Nylca