Parafia Tymbark modlitwą i życzeniami uczciła 50 lat kapłaństwa ks.prałata Edwarda Nylca

30 maja to dzień, w którym przez pięćdziesięcioma latami ks.Edward Nylec otrzymał święcenia kapłańskie. O tym fakcie pamiętała Parafia Tymbark. Ksiądz proboszcz dr Jan Banach sprawował Eucharystię w intencji Jubilata, jak również podziękował za 50 lat posługi kapłańskiej, szczególnie za czas, gdy sprawował w Tymbarku funkcję proboszcz, a przedstawiciele wspólnoty parafialnej złożyli życzenia oraz 50 róż. Okolicznościowym upominkiem dla ks.Edwarda była  płaskorzeźba “Ostatnia Wieczerza”. Ksiądz Edward, który sprawował Eucharystię w intencji wszystkich parafian, na zakończenie złożył podziękowania. Ksiądz Sylwester sprawował Mszę św. w intencji ofiarodawców na lekki samochód  dla OSP Tymbark. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Tymbarski Ton.

Po Mszy świętej Tymbarski Ton zagrał na tymbarskim Rynku i został też rozstrzygnięty konkurs , który ogłosił OSP Tymbark. Prawidłową odpowiedź udzieliła Pani Stanisława Kaptur.

IWS

Życzenia od wspólnoty parafialnej:

Dostojny Jubilacie.
Czcigodny Księże Prałacie Edwardzie, Bogu w Trójcy Jedynemu cześć i chwała i dziękczynienie za Twoje powołanie do kapłaństwa i Tobie księże Edwardzie za odpowiedz „tak Panie chcę iść za Tobą”. 50 lat kapłaństwa jak pięćdziesiąt paciorków różańca nanizanych na nić życia, życia wiernego Bogu i oddanego ludziom. Iluż to osobom błogosławiłeś ich sakrament małżeństwa, udzielałeś chrztu świętego wprowadzając we wspólnotę Kościoła Chrystusowego i towarzyszyłeś w ostatniej posłudze uroczystości pogrzebowej.
Szedłeś – i nadal idziesz – drogą ośmiu błogosławieństw, wnosząc pokój we wspólnotę. przez cierpliwość, delikatność, pokorę i wyrozumiałość dla ludzkich słabości. Błogosławieni pokój czyniący albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.
Cieszymy się, że jesteś wśród nas. To wyraz Twojej sympatii do ludzi i do tego miejsca. Wyrażamy Ci wdzięczność za lata trudu kapłańskiego, za
Twoje modlitwy za nas, za posługę konfesjonału.

Chcę jeszcze wspomnieć o jednym fakcie z Twojego życia. Śp. Ksiądz biskup Józef Życiński powierzył Ci zadanie rozbudowy tarnowskiego Seminarium Duchownego. To mało znany fakt, lecz jakże znaczący i wymagający wielkiego zaangażowanía z Twojej strony.

Czcigodny Księże Edwardzie !
Przyjmij od całej naszej wspólnoty parafialnej najlepsze życzenia długich lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha, z błogosławieństwem Boga, opieką Maryi otoczony ludzką życzliwością.
Niech Ci Bóg błogosławi!
Szczęść Boże!

IWS