“Misterium Męki Pańskiej”

W Wielką Środę, wieczorem, w tymbarskim kościele,  wierni uczestniczyli w “Misterium Męki Pańskiej” przygotowanym przez młodzież, przy współpracy z dorosłymi.  Opiekunem grupy jest ks.Rafał Stós. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny (utworzony na rzecz wzbogacenia Misterium), nagłośnie i oświetlenie Dawid i Sebastian reprezentujący firmę Soundlight Tymbark. 

Na wstępie ks.Rafał przywitał obecnych w kościele oraz złożył podziękowania wykonawcom, z na zakończenie ks.proboszcz Jan Banach również dziękując tym, dzięki którym można było przeżyć Ministrium, nawiązał do tradycji  teatru ludowego, jaki przed laty działał w domu parafialnym przy tymbarskiej parafii.

IWS