Zmarli księża – wypominki podczas różańca na cmentarzu

Do modlitwy różańcowej odmawianej 1 listopada na tymbarskim cmentarzu ksiądz proboszcz dołączył wypominki za zmarłych księży, którzy pracowali w Parafii Tymbark oraz tych co z niej pochodzili.

Byli to: 

Proboszczowie:

 1. Andrzej Danek (1831);
 2. Michał Potaczewski(1856);
 3. Jan Szczurek (1889);
 4. Szymon Kumorek(1916);
 5. Józef Szewczyk(1935);
 6. Andrzej Bogacz(1952);
 7. Józef Głodzik(1953);
 8. Teofil Świętek (1987);

Wikariusze:

 1. Eugeniusz Piech
 2. Franciszek Gąsiorek
 3. Tadeusz Kwaśniewski 
 4. Franciszek Korta
 5. Kazimierz Macheta
 6. Feliks Górka
 7. Tadeusz Barnowski
 8. Antoni Piś
 9. Krzysztof Chaim

Rodacy:

 • Ks. Edward Kuc
 • Ks. Józef Kapturkiewicz
 • Ks. Wincenty Kapturkiewicz
 • Ks. Władysław Pachowicz
 • Ks. Kazimierz Filipiak
 • ks.Bernard Czyrnek OP 
 • ks.Józef Ryś
 • Ks. Michał Kuc 
 • Ks. Jerzy Bubula 
 • ks.Janusz Kęska 
 • ks.Stefan Staniec 
 • ks.Jan Surdziel
 • ks.Jan Kurek
 • ks.Stanisław Smaga
 • ks,Andrzej Kurek
 • ks.Michał Kapturkiewicz 
 • ks.Stanisław Pasyk 
 • ks.Józef Atłas
 • ks.Władysław Smoter 
 • ks.Stefan Smoter.

Uroczystość Wszystkich Świętych w Parafii Tymbark – Msza św. na parafialnym cmentarzu

W uroczystość Wszystkich Świętych,  w godzinach popołudniowych, w Tymbarku na parafialnym cmentarzu  sprawowana jest Msza św.  (z wyj ubiegłego roku, kiedy był zakaz wchodzenia na cmentarze). 

Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył ksiądz proboszcz dr Jan Banach, W koncelebrze byli księża z Podłopienia, ks.proboszcz Wiesław Orwat, ksiądz kanonik Franciszek Malarz. Mszę św.sprawowali również ksiądz prałat dr Tomasz Atłas (obecnie pracujący w Watykanie) , księża marianie ks.Bogusław Binda oraz ks.Ignacy Urbański oraz księża wikariusze: ks. Rafał Stós (który wygłosił kazanie), ks. Szczepan oraz ks. Sylwester.  Przy ołtarzu służył diakon Marcin Natonek. 

Po Mszy św. został odmówiony różaniec, podczas procesji  alejkami cmentarza,  w intencji zmarłych,

IWS

IWS 

Święto Wszystkich Świętych – naszych Patronów i wszystkich innych świętych

Patronowie

Od dzieciństwa do starości,
Żyjmy wiarą w świadomości.
Z nadzieją oraz w miłości,
Idąc drogą do świętości.

Wierząc w Świętych Obcowanie,
Razem z nimi przebywanie.
Którzy nas tu wspomagają,
I za nami się wstawiają.

Nasze prośby i błaganie,
Od złego zachowaj Panie.
Błogosław nam tu na ziemi,
A po śmierci szczęśliwymi.

Wszyscy nasi Patronowie,
Oraz w niebie Aniołowie.
Boga w Trójcy uwielbiają,
Razem z Stwórcą przebywają.

Oni drogę też wskazują,
Dla tych, co ich naśladują.
A w potrzebie przyzywamy,
O nich także pamiętamy.

A kiedy żywot skończymy,
Do ich grona przyłączymy.
Tak się dzieje nieskończenie,
Poprzez każde pokolenie.

Wacław Dudzik,  2015

Dzisiaj jest też święto mojej Patronki, tj. św.Ireny Portugalskiej

święta Irena Portuglska

Irena Portugalska. Wspominana jest ona w dniu 20 października i jako lokalna święta czczona w dawnym rzymskim mieście Scallabis Castrum, które od niej przybrało później nazwę Santarém (Sancta Irena, Irenopolis). Według bardzo późnej legendy (XV w.) miała być mniszką o niezwykłej urodzie, zamieszkałą w miejscu sławnych dziś objawień fatimskich. Podobno odrzuciła propozycję wyjścia za mąż, i oburzony kandydat do jej ręki kazał ją ściąć. Ciało wrzucone do Nabanis, dopływu Tagu, miało dopłynąć do Scallabis i tam aniołowie pochowali je na dnie rzeki. Obecnie przyjmuje się, że kult świętej powstał w związku ze zbudowaniem bazyliki pod wezwaniem Ireny Sołuńskiej (z Tesaloniki), legenda zaś jest zjawiskiem późnym i wtórnym.