Rewitalizacja rynku w Tymbarku

Szanowni Państwo,
w roku 2022 Gmina Tymbark przystąpi do rewitalizacji rynku w Tymbarku. Zadanie będzie obejmowało remont toalet i przystanku, częściową przebudowę parkingu, a także zagospodarowanie zieleni.

Projekt przygotowany zostanie tak, aby zachować historyczny charakter obiektu, przy jednoczesnym powiększeniu obszarów zielonych, gdzie przewidujemy utworzenie ścieżki pamięci.

Ścieżka ma w założeniu, w sposób ciekawy (elementy multimedialne, doświadczenia, ławeczka pamięci, miniaturowe zabytki itp.) pokazać osoby zasłużone dla naszej gminy, jak również ważne miejsca i wydarzenia historyczno-kulturalne.

Poniżej podajemy wykaz osób, wydarzeń i miejsc, zasługujących na upamiętnienie, które na wspomnianej ścieżce miałyby się znaleźć – nie jest to jednak lista zamknięta.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o zaproponowanie 5 dodatkowych elementów. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji poprzez komentarz pod postem na facebook’u lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: ug.tymbark@tymbark.pl, w tytule wpisując: “Konsultacje projektu rewitalizacji rynku w Tymbarku”.

1. Józef Marek
2. Zofia Turska
3. Franciszek Armiński
4. Tadeusz Paolone
5. Stanisław Pasyk
6. 1353 r. lokacja miasta Tymbark (Jodłowej Góry)
7. 1883 r. kolej w Tymbarku
8. 2000 r. powstanie filmu „Duże zwierzę”
9. 3 maja 2018 r. Tymbarski polonez dla Niepodległej w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
10. Mapa z zaznaczonymi – najważniejszymi – miniaturowymi zabytkami

Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark

Nagroda dla Gminy Tymbark w Sportowym Turnieju Miast i Gmin

Za zajęcie 2 miejsca w grupie II w klasyfikacji generalnej XIII Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2021 r.  – Gmina Tymbark otrzymała nagrodę w wysokości 5 000,00 zł.

Środki  pochodzące z Ministerstwa Sportu zostaną przeznaczone na dofinansowanie pikniku sportowo – rekreacyjnego organizowanego w ramach promocji hasła „Żaden lek nie zastąpi ruchu”.

4 grudnia 2021 roku Urząd Gminy w Tymbarku i Szkoła Podstawowa w Tymbarku będą organizatorami Mikołajkowego turnieju tenisa stołowego w hali sportowej w Tymbarku,  na który już serdecznie zaprasza wójt gminy Paweł Ptaszek. Szczegóły będą dostępne w terminie późniejszym na stronie tut. Urzędu Gminy.

Robert Nowak