Gmina Tymbark: Narodowe Święto Trzeciego Maja 2023

Uroczystości Narodowego Święta Trzeciego Maja 2023 w Gminie Tymbark zostały zaplanowane w sposób, a raczej w miejscu, odmiennym jak zawsze. W związku z prowadzonymi pracami na tymbarskim Rynku miały one są odbyć na placu przed Parafialnym Centrum Kultury. W związku z opadami deszczu na placu został odśpiewany Hymn Polski (zagrała Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton), a dalsza część uroczystości została przeniesiona na salę PCK. 

Po przemarszu do PCK swoje przemówienie wygłosił Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek. 

Część artystyczna to program muzyczno-słowny przygotowany przez Przedszkole Samorządowe, przez Panie Anna Leśniak, Paulina Surdziel oraz Paulina Rosiek.

Na tym punkcie programu zamknęła się uroczystość obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, Tymbark 2023 .

IWS

IWS

 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz Narodowe Święto Trzeciego Maja, Tymbark 2023

Tradycyjnie uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz Narodowe Święto Trzeciego Maja w Gminie Tymbark oraz w tymbarskiej parafii rozpoczyna się Mszą św. sprawowaną w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył ks.proboszcz dr Jan Banach, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks.wikariusz Rafał Stós.

W związku z intensywnymi opadami deszczu, poczty sztandarowe oraz Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton do kościoła nie przeszły w formie planowanego uroczystego przemarszu  z budynku remizy OSP Tymbark. 

Oprawa muzyczna uroczystości: Chór Parafii Tymbark z organistą Piotrem Taczanowskim oraz Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton.

Po zakończeniu ks.proboszcz przekazał zaproszenie organizatorów dalszej części obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, aby przybyli udali się do budynku Parafialnego Centrum Kultury (uroczystości miały się odbyć na placu przed PCK, jednakże dalsze opady deszczu wymusiły zmianę). 

IWS

IWS

Parafia Tymbark: modlitwa i życzenia dla Siostry Reginy

Jako, że imię Regina jest pochodzenia łacińskiego i znaczy  regina – królowa, tak swoje święto  Siostra Regina obchodzi  3 maja. Stąd kapłani, wierni oraz w szczególności chłopcy z Liturgicznej Służby Ołtarza (jako, że Siostra służy w parafii jako zakrystianka) objęli Solenizantkę modlitwą. Msza św. w Jej intencji sprawowana była o godz.10.00. Eucharystii przewodniczył ks.proboszcz dr Jan Banach, który w imieniu własnym i parafii złożył Siostrze życzenia, a przedstawiciele LSO kwiaty i upominek.

IWS

IWS

“Wariacje na temat melodii ludowej Mazurek od Tymbarku” Anny Sowy będą reprezentować Polskę na Festiwalu Arsmondo w Strasburgu

Podczas Festiwalu Arsmondo, 6 maja w Strasburgu (Francja), zabrzmi pierwszy oficjalny utwór Anna Sowy (przygotowany w 2011 roku na egzaminy wstępne na kompozycję w Akademii Muzycznej w Łodzi). Festiwal Arsmondo przedstawia dorobek kulturowy danego regionu na świecie. W 2023 roku są to kraje słowiańskie. Będą utwory z Ukrainy, Bośni, Rumunii, Bułgarii, no i z Polski utwór Ani. Zespół Lovemusic zaprezentuje “Wariacje na temat melodii ludowej Mazurek od Tymbarku”. W sobotę zabrzmi w nowej formie w wykonaniu wiolonczelistki Céline Papion .

Mija 100 lat od oficjalnego ustanowienia święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

3 Maja jest nieodłącznie związana z ideałami niepodległości, wolności i sprawiedliwości społecznej w Polsce.

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być “Bogurodzica”, najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

BOGURODZICA

Bogurodzica Dziewica

Bogiem sławiena

                Maryja,

Twego Syna, Gospodzina

Matko zwolena

             Maryja,

Zyszczy nam, spuści nam

            Kirielejson.

Twego dziela, krzyciela,

              Bożycze,

Usłysz głosy, napełń myśli

              Człowiecze

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

a dać raczy, jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt,

                 Kyrielejson.

…………………………………………..

wyjaśnienia: zwolenia (zwolona) – wybrana,

zyszczy –  zyskaj, pozyskaj,

dziela – dla (przez)

Twego dzieła, krzyciela – dla Twojego chrzciciela (Jana)

Bożycze – Synu Boży

jąż – którą

jegoż – którego.

ołtarz boczny w tymbarskiej świątyni w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski