Województwo nowosądeckie – z cyfrowych rekonstrukcji TVP

Opis filmu: Dokument z cyklu „Portret Województwa”. Nowy Sącz – portret miasta i województwa nowosądeckiego. Piękno regionu, prezentacja 5-letnich planów włodarzy województwa, które obejmują koncepcje dotyczące rozwoju turystyki, przemysłu i przetwórstwa owocowego oraz rozwoju kultury. Tymbark – nowoczesne metody w przetwórstwie, zakładanie szklarni wielkopowierzchniowych. Rozwój turystyki w regionie koncentruje się na masowej turystyce oraz rozbudowie słynnych uzdrowisk. Plany rozwoju infrastruktury turystycznej. Inwestycje związane z ochroną przyrody, tworzenie nowych parków krajobrazowych, budowa oczyszczalni ścieków i regulacja rzek. Współpraca z naukowcami z Akademii Rolniczej z Krakowa. Rozwój działalności kulturalnej, w szczególności w zakresie bibliotekarstwa.

(województwo nowosądeckie było w latach 1975–1998)

https://cyfrowa.tvp.pl/video/miasta,nowy-sacz,59943109

poniżej kadr z filmu 

Śp. ksiądz Jerzy Bubula – w 50-tą rocznicę jego święceń kapłańskich

Ksiądz Jerzy Bubula

Ks. Jerzy Bubula urodził się 30 listopada 1948 r. w Podłopieniu. Syn Stanisława i Zofii Piętoń. Święcenia przyjął 27 maja 1973 r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza.

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Był wikariuszem w Radgoszczy (od 1973), Bieczu (od 1976), Rzochowie (od 1979). Został rektorem i pierwszym proboszczem w Radgoszczy (1983-1995), gdzie prowadził prace przy budowie nowego kościoła i plebanii. W latach 1993-1995 pełnił również obowiązki notariusza dekanatu szczucińskiego. W 1995 r. – 2007  był proboszczem w Szynwałdzie.

W Radgoszczy prowadził budowę kościoła, która została rozpoczęta kilka miesięcy przed jego przybyciem do parafii jako wikariusz (poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał w maju 1983 r. bp. Jerzy Ablewicz).  Kościół ten był budowany dla nowopowstałej parafii (wydzielonej z parafii św. Kazimierza w Radgoszczy). Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Radgoszczy, została erygowana w styczniu 1984 roku przez ks. Biskupa Jerzego Ablewicza.  Wówczas ks.Jerzy Bubula został pierwszym rektorem, a później pierwszym proboszczem nowej  parafii. Kontynuował on budowę i upiększanie  świątyni, a później – budowę plebanii. Kościół został wybudowany zgodnie z projektem Zbigniewa Zjawina i Zdzisławy Dziurzyńskiej-Kaczor. 

W Szynwałdzie, gdzie od 1995 roku był proboszczem, w zakresie materialnym dokończył remont dachu kościoła, a w późniejszych latach przeprowadził wymianę ogrzewania i instalacji elektrycznej w kościele. Wykonano wtedy również malowanie całego kościoła i nowe polichromie. Ponadto przeprowadzono konserwację głównego ołtarza. W sierpniu 2001 r. parafia przeżywała peregrynację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W 2004 r. odbyły się uroczyste obchody stulecia Domu Sióstr Służebniczek, połączone z koronacją Cudownej Figury NMP Niepokalanie Poczętej, której dokonał bp Wiktor Skworc.

W Tymbarku mieszkał Jego, nieżyjący już, brat Adam z żoną Marią oraz z synami. 

Zmarł 9 marca 2007 r. Został pochowany 12 marca 2007 r. na cmentarzu parafialnym w Szynwałdzie.

IWS

ks.Jerzy Bubula

obrazek prymicyjny ks.Jerzy Bubula