Parafia Tymbark – Dni Krzyżowe 2023, procesja do kapliczki przy ul. Kazimierza Wielkiego, nabożeństwo majowe

Kościół katolicki przygotowuje się do uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, która od IV wieku obchodzono w czterdziesty dzień  po Zmartwychwstaniu i która kończy okres wielkanocny. Tradycyjnie jest to czwartek, ale w Kościele polskim od 2004 roku uroczystość ta obchodzona jest w niedzielę po 40. dniu od Zmartwychwstania. Nie zmienił się natomiast termin dni krzyżowych – nadal jest to poniedziałek, wtorek i środa w tygodniu przed Wniebowstąpieniem. 

Nazwa “dni krzyżowe” wywodzi się od procesji, które odbywają się z kościoła parafialnego, pod przewodnictwem kapłana, do do kaplic lub krzyżów przydrożnych (dawniej wśród pól).  Od IX wieku śpiewa się podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud – wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych.  

Celem tych procesji jest dziękowanie Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa i prośby błogosławieństwo dla urodzajów. Poświęca się wtedy pola, wierni modlą się o ochronę ziemi przed gradobiciem, suszą i innymi klęskami. 

W pierwszy dzień krzyżowy 2023 roku w Parafii Tymbark wierni procesyjnie przeszli z kościoła parafialnego, między domami i słynnymi tymbarskimi stodołami na ulicę Kaźmierza Wielkiego do kapliczki tam się znajdującej. Procesję prowadził ks.proboszcz Jan Banach. Uczestniczyli kapłani (ks.Sylwester i ks.Szczepan), siostry zakonne (przełożona Janina, s.Regina oraz s.Sara) oraz dzieci, które wczoraj przystąpiły po raz pierwszy do Sakramentu Komunii Świętej, a teraz przeżywający tzw.biały tydzień, jak też wierni.

IWS

IWS