”KS Harnaś Tymbark 1949-2000. Ze starych kronik Krzysztofa Wiśniowskiego”- historia tymbarskiego klubu sportowego!

Urząd Gminy w Tymbarku wydał  publikację pt.”KS Harnaś Tymbark 1949-2000. Ze starych kronik Krzysztofa Wiśniowskiego”.  Książka jest wynikiem systematycznej kronikarskiej pracy autora – pana Krzysztofa Wiśniowskiego, który był związany z klubem sportowym przez wiele lat jako zawodnik, trener, działacz i sympatyk.

Krzysztof Wiśniowski  w latach 2018 – 2020 publikował historię działalności KS Harnaś w formie odcinków na portalu tymbark.in. Można je odnaleźć poprzez  zakładkę “Historia”, a następnie “Historia Piłki nożnej”.  Teraz zapiski te zostały zebrane i wydane w formie książkowej. 

Tak komentuje Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek: Tymbarski klub sportowy był kuźnią nie tylko talentów piłkarskich, lecz stał się także miejscem formacji postawy społecznej i obywatelskiej. Rola KS „Harnaś” wykraczała poza wymiar sportowy, stając się jednym z miejsc integracji i budowania więzi społecznych oraz tworzenia relacji tych formalnych i nieformalnych, które przetrwały długie lata. 

Publikacja w całości została sfinansowana ze środków gminnych.

Krzysztof Wiśniowski: rocznik 1953, urodzony w Szczecinie. Najmłodsze lata spędził w Starym Sączu. W Tymbarku zamieszkał od 1968 roku. W latach 1968-2003 ściśle związany z KS „Harnaś” Tymbark, początkowo jako junior potem zawodnik i trener drużyny seniorów. Dalszą karierę trenerską kontynuował  z drużynami trampkarzy i juniorów (1990-2003).  Jako nauczyciel wychowania fizycznego w tymbarskiej szkole podstawowej  brał czynny udział w życiu sportowym Gminy, organizując różne formy aktywności sportowej, tworząc stowarzyszenia i uczniowskie kluby sportowe. Sam czynnie uprawia sport i własnym przykładem propaguje zdrowy, sportowy tryb życia. Obecnie jest radny Rady Gminy Tymbark.

IWS na podstawie informacji z UG Tymbark. zdjęcie: UG Tymbark