A co Państwo o tym myślicie?

Bohater z Piekiełka

W październiku br. minie już siedemdziesiąt pięć lat, gdy pod ścianą straceń na dziedzińcu bloku numer jedenaście w niemieckim obozie zagłady Auschwitz – Birkenau  rozstrzelano kapitana Tadeusza Paolone z Piekiełka  i jego obozowych towarzyszy patriotów.

Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec”  OSW w Tymbarku, która w bieżącym roku obchodzi jubileusz 25 – lecia reaktywacji jednostki, zwraca się do Państwa z prośbą  o wyrażenie opinii na naszą propozycję, aby Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku nadać imię kpt. Tadeusza Paolone. W ten sposób oddamy cześć i pamięć  bohaterskiemu  żołnierzowi z terenu naszej gminy. Stosowny wniosek w tej sprawie złożymy do Pana Wójta i Rady Gminy Tymbark.

Robert Nowak, dowódca jednostki i Tadeusz Rybka, z-ca dowódcy jednostki.

zdjęcie: RM