KWW “Wspólnie dla Mieszkańców” do Mieszkańców Gminy Tymbark

Bożena Matras kandydatka na Wójta Gminy Tymbark .

Oświadczenie Komitetu Wyborczego Wyborców

„Wspólnie Dla Mieszkańców”.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Tymbark, czas kampanii wyborczej dobiega końca. Dla nas, jako komitetu wyborczego „Wspólnie Dla Mieszkańców” na czele, którego stoi nasza kandydatka na funkcję Wójta Gminy Tymbark Bożena Matras okres kampanii wyborczej był czasem spotkań z Państwem, podczas których mieliśmy okazję porozmawiać na temat aktualnych problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem naszej małej ojczyzny.

Chcieliśmy Wam Drodzy Mieszkańcy podziękować za samą możliwość bezpośrednich spotkań z Państwem. Cieszymy się też, że nasze uwagi i spostrzeżenia bardzo często pokrywały się z Waszymi postulatami na temat funkcjonowania naszego samorządu. Jest to wyraz tego, że popieracie nasze pomysły i nasz program wyborczy, ale jest też dowodem, że wielu z Was interesuje się i jest zaangażowanych w życie i funkcjonowanie naszej Gminy.

Odnosząc się do konkretnych Państwa uwag chcemy przedstawić najistotniejsze zauważane przez Was problemy. Nie mamy zamiaru wskazywać winnych jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że pewne zaniechania lub nawet zaniedbania skutkują Państwa niezadowoleniem.

Najważniejszym problemem dla wszystkich korzystających z gminnego wodociągu jest, jakość wody, tak jak Państwo uważamy, że przeszło dziesięcioletni okres był wystarczający, aby zmodernizować lub przenieść ujęcie wody na górze Łopień, wyremontować zbiornik przy stacji uzdatnia wody w Podłopieniu, wykorzystać dwa zbiorniki, które są usytuowane w okolicach szkoły średniej w taki sposób żeby poprawić jakość wody i zrobić odpowiednio duży zapas na wypadki awaryjne. Bardzo ważną kwestią jest także okresowe czyszczenie wodociągu i wymiana jego najstarszych odcinków

Kolejnym tematem, który był przez Państwa poruszany podczas rozmów był remont rynku. Bardzo często mieszkańcy pytali: czy wobec drastycznego wzrostu kosztów konieczne i gospodarne było przeznaczenie z gminnego budżetu tak ogromnych środków na to przedsięwzięcie? Czy efekt wart był tych pieniędzy? Czy nie należało z tej inwestycji zrezygnować tym bardziej, że od ostatniej rewitalizacji minęło zaledwie kilkanaście lat, a obecna nie zmieniła zbyt wiele. Czy nie można było tych środków przeznaczyć na inny cel chociażby na wyżej opisany temat, jakości wody? Zaznaczamy, że podzielamy te pytania i wątpliwości i uważamy, że te środki można było lepiej i skuteczniej wydatkować tym bardziej, że cała infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa pod płytą rynku jest w niewiadomym stanie.

Gdy jesteśmy już w temacie racjonalnego wydatkowania środków z budżetu gminy uważamy tak jak Państwo, że pobieranie pieniędzy ze środków budżetu gminy na studia i dokształcanie przez osobę pełniąca najważniejszą funkcję w Urzędzie Gminy jest podejściem niegospodarskim, a biorąc pod uwagę zarobki na tym stanowisku jest to tak po ludzku nieuczciwe.

Należy się także zastanowić czy sensowny i niezbędny w tym momencie jest pomysł remontu budynku Urzędu Gminy, który według założeń ma kosztować podobno aż 6 mln zł, a należy dodać, że budynek ten w ostatnich latach był gruntownie wyremontowany. Warto zadać pytanie czy nie należałby w pierwszej kolejności środki te przeznaczyć na modernizację budynku Przedszkola Samorządowego. Obiekt ten wymaga gruntownego remontu zaczynając od przeciekającego dachu, wymiany okien, zapadającej się posadzki czy w końcu na odpadającym tynku ze ścian. W podobnym tonie znaczna cześć mieszkańców odnosi się do remontu szkół, który miał miejsce w obecnej kadencji. Odnowione zostały ściany zewnętrzne naszych szkół, wymienione zostały rynny i oczywiście było to pewnie w jakimś stopniu zasadne, natomiast komfort nauki naszych dzieci nie polepszył się, w niektórych szkołach dzieci dalej uczą się w małych salach, nie wspominając już o salach gimnastycznych w Podłopieniu czy na Zawadce. Szkoda, bo można było pozyskać na to środki zewnętrzne przykładem niech będzie budowa nowej szkoły w miejscowości Wysokie.

Następnym problemem, który często był podnoszony przez Was był temat związany z kanalizacją i gospodarką odpadami. Oprócz budowy własnej oczyszczalni ścieków należy rozważyć zmianę formy funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku, o tym piszemy w naszym programie wyborczym.

Chcielibyśmy zgodnie z Państwa spostrzeżeniami zwrócić uwagę na wzmożone działania w czasie kampanii wyborczej polegające na doraźnych remontach, utwardzeniu dróg, czyszczeniu rowów czy innych pracach związanych z infrastrukturą drogową. Cieszymy się z tej aktywności, ponieważ skorzystają z tego przede wszystkim mieszkańcy.

Natomiast chcemy zaznaczyć, że nie da się miesiąc przed wyborami wyremontować wszystkich dróg, a takie działania są niczym innym jak pewną formą „kupowania głosów”. Przez długi okres czasu zabrakło też działań ze strony Gminy dotyczących utworzenia drogi przejazdowej obok Zakładu Maspex. Korzystanie z wyznaczonego objazdu było szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Tymbarku czy Piekiełka, którzy byli zmuszeni do przejechania dodatkowych  km chcąc jechać np. w kierunku centrum Tymbarku. Na dzień dzisiejszy dopiero po interwencji radnej Zofii Jeż z naszego komitetu droga obok budowanej hali magazynowej jest przejezdna.

Jako komitet uważamy, że właściwym rozwiązaniem jest ustalenie w danym roku budżetowym wykazu dróg, które będą remontowane, powinno to być robione w uzgodnieniu z mieszkańcami i sołtysami, ponieważ nikt nie powinien być zaskakiwany remontami, które prawie zawsze skutkują utrudnieniami w komunikacji i mogą też zakłócać prace polowe rolników. Także służby ratownicze z naszej gminy powinny być informowane o zamknięciu dróg, Jest to informacja niezbędna przy prowadzeniu akcji gaśniczych, czy ratunkowych. Tego niestety także zabrakło.

Zwracali Państwo również uwagę na pomysł wybudowania, tzw.: „ mola” na Łopieniu uważając go za absurdalny tym bardziej, że mamy piękne tereny należące do zasobów gminnych znajdujące się na Podwisiołkach i na zboczu skarpy naprzeciwko mleczarni, które idealnie nadają się na tereny rekreacyjne. Obydwa te miejsca nie dosyć, że od lat nie są zagospodarowane to na dzisiaj szpecą okolicę. Plany związane z zagospodarowaniem tych miejsc są w naszym programie wyborczy.

Podczas spotkań zgłaszaliście też Państwo wątpliwości dotyczące, wykonywania projektów i koncepcji, za które Gmina musi zapłacić a w ostateczności często te projekty nie są wykonywane. Czy nie lepiej w pierwszej kolejności koncepcje np. budowy mola, tężni, czy modernizacji budynku i zaplecza klubu sportowego konsultować z mieszkańcami i z osobami związanymi z tymi inwestycjami. Przykładem niech tutaj będzie opracowana koncepcja zagospodarowania terenu obok domu kultury z 2018 r., która także nie doszła do skutku czy przedłużające się i co jakiś czas zmieniane koncepcje przebudowy skrzyżowania w Tymbarku przy DK 28.
Link do przebudowy terenu przy Domie Kultury: https://tymbark.in/koncepcja-rozgospodarowania-terenu-wokol-domu-kultury/

Stoimy na stanowisku, że na te pytania powinno się odpowiedzieć chociażby podczas debaty czy innego rodzaju spotkania z mieszkańcami niestety obecny Pan Wójt nie znalazł czasu do udziału w takim wydarzaniu. Jako komitet nie chcemy tego komentować ocenę tej sytuacji pozostawiamy mieszkańcom.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark jeszcze raz dziękujemy za gościnność z Państwa strony i umożliwienie bezpośrednich rozmów w Waszych domach. To krótkie podsumowanie, które przedstawiliśmy to tylko część problemów i wyzwań, jakie stoją zarówno przed nową Radą Gminy jak i Wójtem. Chcemy, jako Komitet „KWW Wspólnie Dla Mieszkańców” zapewnić Państwa, że jeśli uzyskamy Wasze zaufanie to problemy te będziemy konsekwentnie realizować, ponieważ wszystkie te sprawy wpisane są do naszego programu wyborczego.

Prosimy również o udział w nadchodzących wyborach i jeżeli nasze argumenty przekonały Państwa oddanie głosu na Panią Bożenę Matras i radnych z naszego komitetu w poszczególnych okręgach wyborczych.

Najważniejszym naszym przesłaniem jest działanie WSPÓLNIE DLA MIESZKAŃCÓW!.

Z poważaniem

KWW Wspólnie Dla Mieszkańców

KWW Solidarna Gmina do Mieszkańców Gminy

Szanowni Mieszkańcy,

Dobiega końca kampania wyborcza. Dziękujemy za spotkania oraz za przekazane opinie i uwagi także te krytyczne. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali. Prowadziliśmy pozytywną i merytoryczną kampanię  nie krytykując oponentów oraz ich działań i pomysłów. Chcemy łączyć i budować  mosty. Bo zgoda i współpraca buduje. Chcemy także kontynuować rozpoczęte zadania dostrzegając jednocześnie wyzwania stojące przed wspólnotą samorządową. W nadchodzących wyborach prosimy o zaufanie i głos. Razem możemy zrobić więcej!

Paweł Ptaszek

kandydat na wójta wraz z kandydatami na radnych KWW Solidarna Gmina

Informacje związane z wyborami do samorządu Gminy Tymbark na portalu Tymbark.in (przypomnienie)

Informacje związane z wyborami do samorządu Gminy Tymbark, jakie zostały opublikowane na portalu Tymbark.in ( okręgi, zakres, kandydaci, programy) są dostępne w jednym miejscu. W menu głównym należy kliknąć w  kategorię “Wybory do samorządu Gminy Tymbark 2024”.

KWW Solidarna Gmina

https://www.facebook.com/solidarnagminatymbark

KWW Wspólnie dla Mieszkańców

www.kww-wdm.pl

https://www.facebook.com/kwwWspolnieDlaMieszkancow

HISTORIA Tenisa Ziemnego w Tymbarku (4) ze starego albumu – Krzysztofa Wiśniowskiego

Cała filozofia współczesnego tenisa opiera się na spotkaniach Wielkiego Szlema. Rozgrywanych w jednym roku czterech turniejach tenisowych, które tworzą kamienie milowe na mapie coraz to bogatszej historii tego sportu.

Wimbledon – Londyn, Anglia – od 1877 roku

US Open     – Nowy York, USA – od 1881 roku

French Open – Paryż, Francja – od 1891 roku

Australian Open – Melbourne – od 1905 roku

Od czasów pierwszego turnieju na Wimbledonie, tenis i jego zasady, pozostały w większości bez zmian. W ciągu kilku pierwszych lat obniżono jedynie wysokość siatki, zmniejszono pole serwisowe (karo), i wprowadzono serwis z góry. Dopiero w 1970 roku podczas US Open do regulaminu wprowadzono tie-break (13 gem).

W Tymbarku po 1977 roku, działalność tenisowa kontynuowana była dość energicznie  mimo iż odbywała się na prowizorycznym „korcie” przy KS „Harnaś” i na asfaltowych boiskach przy SP w Tymbarku.

Prowadząc swoją działalność, tenisowi zapaleńcy podejmowali także próby gry w tenisa w okresach przejściowych (np. zima, wiosna). Te nieśmiałe próby odbywały się na asfaltowym parkingu przy SP w Tymbarku, w miarę przystępnych warunków. Grywano też w salach gimnastycznych w ZS im KEN i SP w Tymbarku ale ograniczone i niewystarczające wymiary boisk na tych salach, były powodem szybkiej rezygnacji z tego rozwiązania.

Ten pionierski zryw i zapał sympatyków tenisa ziemnego z 1977 roku z czasem ulegał ostudzeniu i w 1983 roku wygasł całkowicie. Oczywiście na taki stan faktyczny złożyło się kilka obiektywnych przyczyn:

  • niewystarczająca baza, prowizoryczność (słaba nawierzchnia),
  • malejąca z czasem liczba uprawiających tenis,
  • brak turniejów (grano w większości mecze między sobą),
  • ograniczona dostępność do kortu,
  • częste kolizje tenisa z treningami piłkarskimi,
  • ówcześni piłkarze grający w tenisa, Krzysztof Wiśniowski i Jacek Pyrć, nie mogli już  pogodzić tenisa z treningami i meczami w IV ligowym „Harnasiu”,  
  • pod koniec, brak możliwości korzystania z kortu a w 1983 roku likwidacja,
  • sytuacja polityczna w kraju (stan wojenny 1981) . 

Pesymiści twierdzili, że tenis w Tymbarku upadł bezpowrotnie, ale tak się nie stało. Po  prawie dwudziestu latach nastąpił wielki i nieoczekiwany comeback. Miłośnicy i sympatycy „białego sportu” doczekali się – dwóch kortów z prawdziwego zdarzenia.

    cdn

Przed treningiem na „korcie” przy SP Tymbark – Jan Zapała trzymający rakietę aluminiową POLONEZ, Krzysztof Wiśniowski i Jacek Pyrć z drewnianą rakietą NEFRYT

Jan Zapała w czasie treningu serwisu

 Krzysztof Wiśniowski na rezerwowym korcie przy SP Tymbark – widoczny autobus szkolny i charakterystyczna SKODA dyr. Toporkiewicza

Jacek Pyrć w akcji

Jan Zapała doskonalący leworęczny forehand

Sukces młodych pożarników z Tymbarku

  W  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odbyły się eliminacje powiatowe do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”

 Do rywalizacji stanęli zwycięzcy eliminacji gminnych, którzy tym razem walczyli w trzech grupach wiekowych: kl. I – IV, kl. V – VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.

 Eliminacje składały się z dwóch etapów: etap pisemny oraz ustny. Uczestnicy którzy uzyskali największą ilość punktów w etapie pisemnym zakwalifikowali się do etapu ustnego.
 Pytania do łatwych nie należały a do ścisłego finału zakwalifikowała się piątka naszych młodych pożarników: Antoni Atłas, Rafał Surdziel,  Martyna Kaptur, Tomasz Piaskowy i Marek Gruszka.

      Doskonały wynik w etapie pisemnym uzyskał również Franciszek Molek.

      W ostatecznej klasyfikacji turnieju w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe kl. I – IV)  Martyna Kaptur z SP Tymbark zajęła I miejsce. W drugiej grupie wiekowej (szkoły podstawowe kl. V – VIII) Antoni Atłas z SP Tymbark zajął również pierwsze miejsce,  a Rafał Surdziel z SP Tymbark miejsce III.

     W grupie najstarszych uczniów (szkoły ponadpodstawowe) Tomasz Piaskowy z MDP Podłopień zajął V miejsce, a Marek Gruszka z Zespołu Szkół im. KEN miejsce II

    Martyna Kaptur, Antoni Atłas i Marek Gruszka będą reprezentować powiat limanowski w eliminacjach szczebla wojewódzkiego.

   Opiekunem młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku jest Paulina Kowalczyk, Zespołu Szkół im. KEN Józef Banach i MDP Podłopień druh Szymon Miśkowiec. Młodzież do turnieju przygotowywali również druhowie strażacy z OSP Tymbark i OSP Podłopień.

     Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje a opiekunom podziękowania  za przygotowanie młodzieży do turnieju. Młodym pożarnikom życzymy sukcesu w eliminacjach wojewódzkich.

Robert Nowak

“Patrząc z Podłopienia na jakość wody”

Jako kandydaci do Rady Gminy z Podłopienia z komitetu KWW „Wspólnie dla Mieszkańców” przekazujemy pismo otrzymane od części mieszkańców opisujące sprawę jakości wody. Uważamy, że na prośbę mieszkańców należy przedstawić problemy z jakością wody, jakie występują na terenie Gminy od dłuższego czasu.

       Dla Mieszkańców Podłopienia i części Tymbarku kłopoty z wodą rozpoczęły się w grudniu minionego roku. Z początkiem miesiąca mieszkańcy zauważyli, że z kranów zamiast wody płynie ciecz koloru brązowego. W mediach społecznościowych pojawiły się ostrzeżenia o „lecącym z kranów mule”. Zamieszczano filmy i zdjęcia, które obrazowały sytuacje. 6 grudnia na izbę przyjęć limanowskiego szpitala trafia dwumiesięczne dziecko z Podłopienia. W jego organizmie stwierdzono obecność bakterii z grupy e-coli o stężeniu 10,5 kom/l. Dziecko zostaje hospitalizowane i poddane antybiotykoterapii. Właśnie wtedy lekarz prowadzący zasugerował rodzicom, aby wykonali badanie wody, bowiem wpływ na stan zdrowia dziecka mógł być spowodowana jej skażeniem. O zaistniałej sytuacji rodzice poinformowali Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Limanowej, co skutkowało tym, że już 13 grudnia limanowski Sanepid pobrał próbki wody z wyznaczonych stałych punktów poboru. Dwa dni później wydał zakaz „użytkowania wody z wodociągu wiejskiego w Podłopieniu z uwagi na przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych: liczba bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) w 100 ml wody oraz właściwości fizycznych: mętność”. 20 grudnia PSSE wydaje kolejny komunikat o  „warunkowej dopuszczalności wody do spożycia przez ludzi”. Sprawa wydawała się zakończona. Niespełna miesiąc później w trakcie badań kontrolnych ponownie w organizmie wcześniej leczonego dziecka pojawiły się bakterie z grupy coli. W związku z tym lekarz rodzinny wdrożył kolejną terapię antybiotykami. Zaniepokojeni  rodzice dziecka zdecydowali się na wykonanie własnych badań wody dostarczanej przez wodociąg ZGK w Tymbarku. Pouczeni przez Sanepid o reżimie związanym z pobieraniem materiału do badań, a następnie poinstruowani przez pracowników akredytowanego Laboratorium przy MZGKiM w Limanowej, pobrali i dostarczyli próbki wody do badań. Ich wynik potwierdził, że w wodzie znajdują się bakteria z grupy e-cola w stężeniu 6 jtk/100ml oraz bakterie Enterokoków kałowych w ilości 3 jtk/100ml. Dysponując tymi badaniami udali się do ZGK w Tymbarku, gdzie w rozmowie z prezesem zakładu dowiedzieli się m.in., że: „ nie ma powodów do paniki, bakterie są obecne wszędzie, że może coś mają z instalacją, a zresztą jaki jest problem zapalić porządnie w piecu i zabić bakterie wysoką temperaturą wody”. Będąc pod wrażeniem tej rozmowy  zdecydowali się poinformować o całej sytuacji  Wójta Gminy Tymbark. Przesłali również do PSSE w Limanowej wyniki swoich „prywatnych” badań wody. Ze strony ZGK i Urzędu Gminy brak było wtedy jakiekolwiek ostrzeżenia skierowanego do mieszkańców. Kolejnego dnia z rodzicami chorego dziecka skontaktował się telefonicznie wójt. Przekazał, że zostaną podjęte odpowiednie działania, zapewniając, że taka sytuacja nie powinna mieć już więcej miejsca. Rodziców poinformowano, że sieć wodociągowa została przepłukana i temat bakteryjnych zanieczyszczeń zostaje tym samym zamknięty.  Tymczasem 6 lutego  pojawiły się problemy zdrowotne u dziecka kolejnej rodziny. Następne próbki wody z kranu w kuchni jednorodzinnego domu trafia do laboratorium przy limanowskim MZGKiM. Mieszkańcy szybko otrzymali telefoniczną informację, że w dostarczonej wodzie znajduje się duża ilość bakterii z grupy coli i aby nie spożywać wody. Było to tym bardziej zaskakujące, że na początku lutego dokonano wymiany wszystkich filtrów znajdujących się w ich instalacji wodnej prywatnego budynku. 8 lutego wyniki badań potwierdzały, że w badanych próbkach wody znajdują się bakterie z grupy coli w ilości 120 jtk/ 100ml oraz baterie enterokoków kałowych w ilości 1 jtk/ 100ml. O zaistniałym fakcie została powiadomiona PSSE oraz ZGK. Mieszkańcy zażądali kompleksowego badania wody z uwagi na liczne informacje o osobach skarżących się na problemy żołądkowe oraz biegunki. Sprawa szybko znalazła oddźwięk w mediach społecznościowych skutkiem czego pojawiło się zainteresowanie lokalnych mediów. Jak się również okazało Wójt Gminy Tymbark przesunął na inne cele środki przeznaczone na modernizacje sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody w Podłopieniu. Tymczasem ZGK i Wójt odnieśli się wyników badań z lutego, uznając, że są mało wiarygodne z uwagi na fakt, że próbki nie zostały pobrane przez pracowników laboratorium. Pojawiły się również spekulacje dotyczące stanu instalacji wodociągowej znajdującej się w prywatnym budynku. Cykl sołeckich spotkań wiejskich był okazją dla mieszkańców aby poruszyć podczas zebrania wiejskiego w Podłopieniu niby zakończoną orzeczeniem sanepidu sprawę zanieczyszczenia wody. Tam też potwierdzono, że próbki do badania były pobrane w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych, a woda do tych domów dostarczana jest wyłącznie z wodociągu. W obecności sołtysa wsi oraz radnych powiatowych zapadła decyzja o ponownym przeprowadzeniu badań tym razem także poza stałymi punktami w dwóch innych miejscach i na różnych odcinkach sieci. Ustalono, że punktami tymi będzie Szkoła Podstawowa w Podłopieniu i dom, w którym wcześniej pobrano próbki wody do badania. Miano tego dokonać niezwłocznie. Niestety już następnego dnia termin badania zaczął się przesuwać z uwagi na natłok pracy ZGK, w tym przygotowanie próbek wody dla PSSE. Uwagę mieszkańców Podłopienia zwrócił większy niż zazwyczaj ruch na stacji uzdatniania. Okazało się, że w budynku przebywa pracownik ZGK. Ze zbiornika chlorowego zasysany był chlor, prawdopodobnie pracowało też naświetlenie UV. Jednym słowem, były to prace związane z przygotowaniem sieci i wody do badań. Tego samego dnia zostały pobrane próbki wody w prywatnym budynku. Tym razem poboru dokonali już pracownicy laboratorium. Następnie takie same próbki zostały pobrane kolejno, w Szkole Podstawowej w Podłopieniu oraz w stałych punktach poboru, na stacji SUW w Podłopieniu i z kranu toalety w budynku ZGK w Tymbarku już niestety bez udziału społecznych obserwatorów. Zaskakujący okazał się fakt, że w dwóch dodatkowych punktach, wyniki badania wypadły negatywnie. W prywatnym budynku mieszkalnym zostało przekroczone stężenie bakterii coli, wynik 4 jtk/ 100ml, natomiast w Szkole Podstawowej w Podłopieniu została przekroczona dopuszczalna mętność. Prezes ZGK w rozmowie telefonicznej nie kryjąc zaskoczenia oświadczył: „nie wiem jak to się stało, że tam są wyniki negatywne”, tłumaczył: „w szkole mętność wyszła przekroczona dlatego, że są ferie i woda nie jest pobierana”.  Ostatecznie okazało się, że wzięto pod uwagę jedynie wyniki badań ze stałych punktów, pomijając niekorzystne wyniki z prywatnego mieszkania i szkoły. Na profilu ZGK stwierdzono, że wyniki badań wyraźnie wskazują, iż woda nadaje się do spożycia. Upublicznione zostały jedynie pozytywne wyniki badań z SUW i ZGK. Po tygodniu mieszkańcy ponownie wykonali badania wody, tym razem jej wyniki okazały się bardzo dobre. Rodzi się pytanie: Dlaczego i jak długo narażano zdrowie mieszkańców korzystających z wody z sieci gminnego wodociągu w Podłopieniu?

      Czy po tych wydarzeniach dbanie o jakość wody stała się priorytetem? Niech odpowiedzią na to pytanie i własną ocenę pozostanie zamieszczone poniżej zdjęcie „wody święconej” przygotowanej i wystawionej przed kościołem w Podłopieniu z okazji wielkiej soboty.

                                     Monika Gawron

                                     Sylwia Goryczka

                                      Robert Kuc

                                      Jacek Kordeczka

karta leczenie szpitalnego potwierdzająca bakteria coli

 

Puste zbiorniki po chlorowaniu wody na stacji uzdatniania w Podłopieniu oraz zużyte filtry.

„Woda święcona” przygotowana w kościele w Podłopieniu w okresie Świąt Wielkanocnych.

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania z Drogą Krajową 28

Zgodnie z zapowiedziami, we czwartek 4 kwietnia 2024 r. Gmina Tymbark ogłosiła postępowanie, którego przedmiotem jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. Rozbudowa DK nr 28 wraz z rozbudową skrzyżowań z DP nr 1632K Kępanów – Tymbark i DG nr 2548262 Do Noku oraz DG nr 2548263 i K31066 w m. Tymbark.

Należy w tym miejscu wspomnieć, iż jest to kontynuacja prac projektowych, które zostały wykonane już wcześnie, wspólnie z powiatem limanowskim, początkowo generalnym wykonawcą. Z końcem 2023 r. Gmina Tymbark przejęła to ważne zadanie, w celu skoordynowania prac projektowych i sprawnej jego realizacji.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu wykonawcy, powinni złożyć oferty poprzez Platformę do dnia 16 kwietnia 2024 r. do godziny 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:00. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnienia na się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowania zamówienia.

Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami Cena: waga kryterium 60 % oraz doświadczenie projektanta – waga kryterium 40 %. Termin wykonania prac: 13 (trzynastu) miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ze szczegółowymi danymi dot. warunków postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia można zapoznać się m.in. na BIP Urzędu Gminy Tymbark oraz w Urzędzie Gminy.

https://bip.malopolska.pl/ugtymbark,a,2436549,wykonanie-dokumentacji-projektowej-dla-zad-rozbudowa-dk-nr-28-wraz-z-rozbudowa-skrzyzowan-z-dp-nr-16.html?fbclid=IwAR2xu3TOsN3icD0iusfj9g3fMIjqdcbGrMnigoaKxhbVF2lEebWQ2kszuf0_aem_AV60t-DNYwSennGoeCbntYUTTwudSfiMvN7PxQXevvUnDD-vccvKLF89oN7xG7jmsNY6ayNOoP1vg1KyeogIFGMn