HISTORIA Tenisa  Ziemnego w Tymbarku (5) ze starego albumu – Krzysztofa Wiśniowskiego

Powódź stulecia w 1997 r, zalała prawie cały kraj i narobiła wiele szkód w infrastrukturze drogowej, nie oszczędziła też miejsc rekreacji i obiektów oświatowo sportowych. W Tymbarku zalane zostało, między innymi, boisko rezerwowe nad rzeką, obszar przyrzeczny oraz (stare) Przedszkole Samorządowe, w całej Gminie Tymbark szkody były znaczne. Po ustąpieniu wody, nowo wybrane władze samorządowe pod wodzą Wójta Stanisława Pachowicza przystąpił do odbudowy i naprawy szkód. Na pierwszy rzut odwodniono i odrestaurowano płytę boiska rezerwowego, teren ogrodzono stalowymi rurami pozyskanymi, jako darowizna od Huty Kościuszki. Pomoc płynęła szerokim strumieniem – na stację PKP przybywały liczne transporty ze żwirem i klińcem, rozwożone przez mieszkańców na uszkodzone place i drogi. Wójt Stanisław Pachowicz wykazał się nadludzką aktywnością i pomysłowością w pozyskiwaniu wszelkich funduszów i darowizn.  Na innym miejscu zostało zbudowane nowe Przedszkole Samorządowe – architektonicznie piękne i nowoczesne.

W tym samym 2000 roku na miejscu betonowego placu przy starym magazynie ZURB-u powstają dwa nowoczesne o nawierzchni ceglanej – korty tenisowe – teren wokół nich  zostaje ogrodzony i zrewitalizowany.

Oddanie do użytkowania kortów tenisowych, obudziło dawnych sympatyków gry w tenisa i sprowokowało do podjęcia a raczej reaktywowania swojej działalności. Krzysztof Wiśniowski i Jacek Pyrć  (już piłkarscy oldboye) jako jedyni ze starej tenisowej awangardy, podjęli aktywność na nowych kortach. Prawie jednocześnie znalazła się grupa, nowych już młodszych ochotników, dla których tenis stał się atrakcyjną alternatywą spędzania wolnego czasu. Krzysztof Mirek, Marian Ścianek, Marek Sawicki, Janusz Kaleta, Stanisław Kaleta, Dawid Kurek, Grzegorz Dziadoń i jeszcze kilku mieszkańców Tymbarku, poprzez mecze i treningi w szybkim tempie podnoszą tenisowe umiejętności.

W tym czasie na kortach pojawia się i dołącza do grupy Józef Kurek – przedsiębiorca, mieszkaniec Zamieścia, posiadający na swej posesji, prywatny kort i prezentujący wysokie umiejętności tenisowe. Jego przybycie podnosi poziom rywalizacji i pozytywnie wpływa na wyszkolenie całej grupy. 

Pierwszym gospodarzem kortów zostaje pan Krzysztof Ogórek który próbuje rozkręcić działalność. Wykonuje mozolną pracę – doprowadza do stanu używalności budynek gospodarczy: wykonuje wylewki, kładzie płytki i glazurę . Po roku, korty przejmuje przedsiębiorca prowadzący „Bar u Wodza” pan Jan Nuzia, jednak szybko się orientuje że działalność gospodarcza związana z tenisem ziemnym, nie jest wdzięcznym pomysłem biznesowym.

Od 2002 roku, Krzysztof Wiśniowski  (w porozumieniu z Janem Nuzią), sprawuje faktyczną opiekę na kortach. Zajmuje się utrzymaniem nawierzchni kortowych, organizuje szkolenie, mecze oraz pierwsze turnieje. W 2004 roku przejmuje oficjalnie funkcję gospodarza,  podpisując umowę użyczenia z Gminą Tymbark, jako Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” przy Gimnazjum Samorządowym w Tymbarku.

Życie sportowe na tymbarskich kortach zaczyna rozkwitać w pełni, to przyciąga potencjalnych amatorów tenisowego szaleństwa, pojawiają się nowe twarze z Limanowej i okolic: Stanisław Duchnik, Jacek Bartosz,  Zbigniew Wandas, Czesław Kaszuba, Ryszard Biedroń, Mirosław Pławecki, Jan Mrózek, Mateusz Ryś i wielu innych a także duma tenisowa – ziemi limanowskiejGrzegorz Matras – mistrz amatorów z Młynnego, nasz: mentor, doradca, instruktor. Zwycięzca dziesiątek turniejów i wielokrotny medalista Amatorskich Mistrzostw Polski.

  cdn

 

Finaliści I Mistrzostw Tymbarku 2003r Józef Kurek i Krzysztof Wiśniowski     

 Przed meczem na korcie – koledzy z pokoju nauczycielskiego – Krzysztof Mirek i Krzysztof Wiśniowski

Grzegorz Matras – mistrz i mentor tenisowy na jednym z turniejów 2007r

Uczestnicy Turnieju Tenisowego 2005r. od lewej: Krzysztof Wiśniowski, Dawid Kurek, Krzysztof Mirek, Józef Kurek, … , Marian Ścianek, Janusz Kaleta

 Po rozegranym turnieju: Krzysztof Wiśniowski, Józef Kurek, Krzysztof Mirek.

Przed meczem deblowym: Zbigniew Wandas, Krzysztof Wiśniowski, Józef Kurek, Czesław Kaszuba,

Przed treningiem: Józef Kurek, Stanisław Duchnik, Jacek Bartosz.

Gmina Tymbark inwestuje w edukację

Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku dzięki środkom finansowym przekazanym przez Gminę Tymbark od września dołączy do grona placówek, w których realizowany jest Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Bilingual Future”.

Oprócz zajęć języka angielskiego realizowanych w ramach realizacji podstawy programowej, w placówce wprowadzona zostanie pierwsza na świecie, przełomowa i najbardziej naturalna ze wszystkich – metoda przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.

 Zasadniczym celem programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6 roku życia) tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób właśnie dziecko naturalnie – czyli na tych samych zasadach jak pierwszy – nabywa drugi język.

Program oparty jest na wykreowanym świecie bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości
i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie. Dodatkowo bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej.

Dyrektor Przedszkola: Anna Leśniak