Apel Jasnogórski z udziałem Tymbarskiego Tonu

8 stycznia 2022 Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton modliła się poprzez śpiew i granie przed Cudownym Obrazem Pani Jasnogórskiej, na Apelu Jasnogórskim.

Poniżej zapisy wideo: portalu Tymbark.in oraz telewizji EWTN, działającej w serwisie You Tube .