Czy w Gminie Tymbark są łamane przepisy dotyczące agitacji wyborczej?

Na ogrodzeniach budynków i boisk szkolnych w Gminie Tymbark pojawiły się materiały wyborcze (banery) komitetu wyborczego, z którego startuje w wyborach na wójta gminy obecny Wójt Gminy Tymbark Lech Nowak.

Podobne działania niejednokrotnie były już w innych miejscowościach kraju uznawane jako nieprzestrzeganie zakazu agitacji na terenie szkół wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania. Do postępowania w tego typu sprawach zobowiązana jest policja. Wg naszych informacji policja podjęła już interwencję w tej sprawie.

Jednakże banery nadal wiszą.

2014-11-14 08.14.34

Budynek, w którym siedzibę ma Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku oraz Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku.

Budynek ten – w dniu wyborów- jest również siedzibą lokalu wyborczego