„Darcie pierza” – przedstawienie w wykonaniu KGW z Podłopienia

Gminna uroczystość z okazji Dnia Kobiet w Tymbarku, Świetlica Wiejska na Zamieściu, 8.03.2018 r.