Dziś 1 maja, wspomnienie św. Józefa Robotnika

1 maja Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Józefa, robotnika. Do kalendarza liturgicznego weszło ono w 1955 roku, kiedy to papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu świętu pracy, w ten sposób pokazując znaczenie pracy w aspekcie wartości chrześcijańskich.
>Święty Jan Paweł II na audiencji generalnej 1 maja 2002 mówił:  “W pewnym sensie można powiedzieć, że poprzez pracę człowiek staje się bardziej człowiekiem. Dlatego pracowitość jest cnotą. Aby jednak pracowitość pozwoliła człowiekowi rzeczywiście stawać się bardziej człowiekiem, winna być ona zawsze wpisana w społeczny wymiar pracy. Jedynie pod tym warunkiem zachowana zostaje niezbywalna godność osoby, a także społeczna wartość ludzkiej działalności” 

Jako patrona obrali sobie św. Józefa także polscy kapłani, więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau. Kapłani złożyli w 1945 r. w Dachau przysięgę, że w przypadku oswobodzenia, co roku będą spotykać się w miejscu kultu św. Józefa w Kaliszu, by mu dziękować za ocalenie.

Pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieśnika (Robotnika) jest  kaplica w Piekiełku. Corocznie 1 maja jest uroczystość odpustowa. Rok 2020 – czas pandemii – to rok, w którym we Mszy św. wzięli udział nieliczni parafianie (dopuszczalna przepisami ilość to 20 osób), pozostali przeżywają duchowo,we własnych domach, ten dzień.  Byłą delegacja druhów z OSP Piekiełko, jako, że 4 maja jest świętem strażaków.

IWS

zdjęcia ze Mszy świętej , koncelebrowanej przez ks.proboszcza Jana Banacha oraz księdza Witolda Warzechę, nadesłał Andrzej Czernek