Kolejna kapliczka będzie remontowa przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego

9 maja, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, odbyło się uroczyste wręczenia symbolicznych czeków dla miast i gmin, które otrzymały dotację w ramach konkursów, ogłoszonych prze Urząd Marszałkowski pn. Ochrona zabytków Małopolski i Kapliczki Małopolskie 2019. Łącznie w roku 2019 odnowionych i odrestaurowanych zostanie 18 obiektów i 16 kapliczek położonych na terenie powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

W spotkaniu udział wziął także Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który z rąk Marszałka Witolda Kozłowskiego i Radnych Wojewódzkich:  Marty Mordarskiej, Urszuli Nowogórskiej, Jadwigi Wójtowicz i Patryka Wichra, odebrał czek na kwotę 5 000 zł, gwarantujący dofinasowanie I etapu prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z 1874 roku z Podłopienia. W ramach tego etapu inwestycji zaplanowano: demontaż obiektu i transport do pracowni, konserwację techniczną, wykonanie nowego fundamentu, rekonstrukcję podstawy krzyża. Koszt całkowity I etapu renowacji wynosi ponad 21 000 zł.

Kamienna kapliczka słupowa z Podłopienia wykonana z piaskowca (osiedle Bogaczówka) wykonana została w 1874 roku jako fundacja Wojciecha i Katarzyny Kuców. Według przekazów rodzinnych kapliczka została ufundowana w podzięce za ocalenie z trwającej w owym czasie w Tymbarku i okolicach zarazy. Dobór świętych przedstawionych na kapliczce (Jana, Wincentego, Katarzyny, Marcina, Wojciecha, Mikołaja) nie jest przypadkowy są to patroni fundatorów oraz ich dzieci.

Informacja: UG Tymbark

źródło zdjęcia: www.malopolska.pl