Konsultacje społeczne w sprawie inwestycji kolejowych

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało  projekt uchwały w sprawie tzw. Krajowego Programu Kolejowego.  Jednocześnie ogłoszono komunikat w sprawie konsultacji społecznych w tej sprawie. Komunikat o konsultacjach społecznych.  Jako mieszkańcy mamy prawo /obowiązek wyrazić swoją opinię, szczególnie na temat tak ważnej dla Tymbarku inwestycji jaką jest linia kolejowa  Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark. Inwestycja ta jest wymieniona w załączniku nr 1 do uchwały (Lista projektów) w poz.132. Niestety  z adnotacją, że jest to lista rezerwowa.  Opinie należy przesyłać  na adres:  kpk@mir.gov.pl w terminie do 11.08.2015 r.  na załączonym  formularzu.

FORMULARZ konsultacje

IWS

Piekiełko

zdjęcie: RM, fragment odcinka linii kolejowej przebiegającej przez Piekiełko