Ludność w Gminie Tymbark – kilka danych statystycznych

Statystyka ludności w Gminie Tymbark na dzień 31 grudnia 2019 r.

Miejscowość                     Liczba ludności

Piekiełko                             755

Podłopień                        1.640

Tymbark                         2.907

Zamieście                           851

Zawadka                            445

                        RAZEM: 6.598 osób

==================================================================

ROK 2019:

URODZENIA      – 101

Najczęściej nadawane imiona w 2019 roku to:

  • dziewczynki: Maria, Rita, Julia, Weronika
  • chłopcy: Antoni, Michał, Artur, Stanisław 

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI – zawarło  85 mieszkańców Gminy, w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 35 aktów małżeństw (małżeństwa zawarte na terenie Gminy Tymbark) ,

ZGONY              –    60

Ogółem zameldowania, przemeldowania na pobyt stały – 63 osób,

– w tym osoby spoza gminy zameldowana na pobyt stały -139 osób,

Razem 202 osoby

Zameldowani na pobyt czasowy – 218.

Wymeldowania z pobytu stałego – 72.

URODZENIA dzieci w poszczególnych latach:

2015

2016

2017

2018

2019

84

75

87

101

101

 

źródło: UG Tymbark

zdjęcie: IWS