Można włączyć się akcji „Polska pod Krzyżem” biorąc udział w modlitwie w Pasierbcu!

W najbliższą sobotę we Włocławku odbędzie się wielka akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem”.  Do modlitwy włączają się również inne miejscowości w Polsce, w tym również pasierbieckie sanktuarium.  Akcja „Polska pod Krzyżem”  została zauważona przez papieża Franciszka, który wyraził dla niej poparcie  i  pobłogosławił pielgrzymów, którzy wezmą w niej udział. 

– Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W waszym kraju będzie ono dniem akcji ewangelizacyjnej nazwanej „Polska pod Krzyżem” – mówił papież podczas środowej audiencji w Watykanie.

Pozdrawiając pielgrzymów z Polski, Ojciec święty powiedział, żeby „uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwali wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp Krzyża Jej Syna, prosząc o potrzebne łaski”.

– Wypraszajcie łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka. Z serca wam błogosławię – powiedział Franciszek, którego cytuje Radio Watykańskie.

Akcja „Polska pod Krzyżem” jest kontynuacją „Wielkiej Pokuty” i „Różańca do Granic”.