Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – spotkanie z autorką książki o braciach Kucach z Podłopienia

Dziś w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Paweł Ptaszek, który przywitał zgromadzonych: proboszcza Parafii Tymbark Jana Banacha, ks.dra Andrzeja Jedynaka,  Starostę Powiatu Limanowskiego Jana Puchałę, radnych, w tym przede wszystkim radnego Czesława Kuca, członka rodziny Kuców oraz pomysłodawcę spotkania, oraz Przewodniczącą Panią Zofią Jeż. Wójt w sposób specjalny przywitał uczniów klas gimnazjalnych, ich nauczycieli, jak też dyrektorów, jak też mieszkańców Gminy Tymbark. Podkreślił, że to spotkanie jest specjalne dedykowane młodzieży, aby w ten sposób poznawać historię Polski poprzez pryzmat jednostek, poprzez historię lokalną. Historia pięciu braci Kuców, jest właśnie przykładem patriotycznej postawy, za którą zapłacili najwyższą cenę, czyli własnym życiem.

Do zgromadzonych zwrócił się proboszcz ks.Jan Banach. Podkreślił, że dobrze się stało, że w społeczności lokalnej jest idea przywrócenia pamięci. Zaapelował do gimnazjalistów, aby próbowali poznawać  historię od świadków tych wydarzeń, czyli od dziadków, rodziców., gdyż pamięć o swoich korzeniach jest budowaniem tożsamości. Żołnierze ci byli wyklęci przez narzuconą władzę, ale oni są przede wszystkim żołnierzami niezłomnymi, którzy nie dali się opętać komunizmowi, nie „oślepli” , ale  zapłacili za to swoim życiem.  Potrafili odczytać, że to co się stało po wojnie było złudne i nieprawdziwe. Często działali wbrew  narodowi, który oczekiwał, że będzie lepiej, spokojniej.  Potrafili  przeciwstawić się takiej olbrzymiej potędze przeciwnika.  Powinniśmy im być wdzięczni, za to że nie dali się zastraszyć, że ocalili godność narodu. „Cześć Im i chwała i modlitwa na nich! – zakończył swą wypowiedź ks.proboszcz.

Następnie głos zabrał Starosta Jan Puchała, który nawiązując do książki „Bracia” opowiedział, jakie wspomnienia mógł usłyszeć  od swojego dziadka, który w czasach wojennych był sołtysem Podłopienia i też m.in. współpracował z ówczesnym wójtem Władysławem Kucem, który był jednym z pięciu braci Kuców.

Patronat nad dzisiejszą uroczystością objął Prezydent Polski Andrzej Duda, który nadesłał okolicznościowy list, odczytany przez drużynowego  ZS „Strzelec” Kacpra  Kordeczkę.

Następnym punktem było wręczenie przez Wójta Gminy nagród  zwycięzcom konkursu plastycznego pod hasłem „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie” ( o laureatach można przeczytać  TUTAJ ).

Głównym akcentem było spotkanie autorskie z Panią Anną Zemek Włodek – autorką książki „Bracia”.  Książka ta została wydana w 2016 roku przez Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A POSTERIORI” z Nowego Sącza (projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego ). Pani Anna Zemek Włodek przybyła do Tymbarku ze swoim ojcem, Panem Edwardem Zapałą, który ją zainspirował do napisania historii rodziny (wcześniej o jednym z braci, księdzu Edwardzie Kucu, który zginął w 1944 roku ,w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach, napisał pracę, obecny na dzisiejszym spotkaniu, ksiądz dr Andrzej Jedynak (w latach 70-tych XX w. wikariusz w naszej parafii).

Autorka przedstawiła tragiczne losy poszczególnych braci, obrazując swoją opowieść archiwalnymi zdjęciami. (Bliżej sylwetki Michała, Władysława, Stefana, Stanisława i Edwarda Kuców przedstawimy na portalu wkrótce.)

(zdjęcia pochodzą z książki „Bracia”)

Pani Anna poprosiła Pana Jana Platę o przedstawienie działań, jakie są prowadzone w celu poznania okoliczności śmierci księdza Edwarda Kuca oraz odnalezienia jego grobu.

W ramach pytań Pani Zofia Jeż podzieliła się swoimi uwagami odnośnie niektórych zapisów znajdujących się w książce.

Na zakończenie głos zabrał ojciec Pani Anny Pan Edward Zapała, który zwrócił się do młodzieży, aby ceniła to, że może się uczyć się, zdobywać wiedzy, gdyż  w latach jego młodości było to bardzo trudne.

Całą uroczystość zakończył insp. ZS Robert Nowak odczytując słowa Witolda Pileckiego: „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę, tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”.

IWS

« 2 z 2 »