„Niepodległa do hymnu” – zaproszenie do wspólnego śpiewu Hymnu na tymbarskim Rynku

Informacja: UG Tymbark