Odpowiedź na „Wezwanie…”

Pan Krzysztof Smaga

Radca Prawny

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych  (zobacz treść Wezwania)

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim Piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark” to jedynie opinia grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę działalności Wójta Gminy Tymbark, a nie Pana pracy jako radcy prawnego.

Faktem jest, że pełni Pan zawodowo funkcję radcy prawnego, ale jest Pan również politykiem. Był Pan Przewodniczącym Rady Gminy Dobra, obecnie jest Pan radnym tej gminy. Sprawował Pan również rozmaite funkcje publiczne jak np. Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Pana klientami są też jednostki samorządu terytorialnego. Pan prowadząc już od lat kancelarię prawną bardzo dobrze wie, iż obsługa prawna takich jednostek polega nie tylko na stwierdzeniu, czy projekt uchwały jest zgodny z prawem, ale również na proponowaniu innych prawnie dopuszczalnych rozwiązań, a te rozwiązania – w przypadku samorządowych uchwał – prawie nigdy nie są politycznie (mowa tu oczywiście o polityce lokalnej) obojętne.

Samorządy gminne są jednostkami autonomicznymi, jednakże wójtowie gmin wymieniając pomiędzy sobą opinie,  mogą wypracowywać wspólne stanowiska np. na spotkaniach lokalnych samorządowców. W powiecie limanowskim daje się zauważyć podział na gminy, które Pan obsługuje jako radca prawny (miasto Limanowa, gmina Laskowa, gmina Tymbark)  i na pozostałe. Czy to przypadek?

Jeśli chodzi o wspomniany przez Pana profesjonalizm to wątpliwości nasze budzi sytuacja, kiedy obsługując pod względem prawnym Radę Gminy Tymbark (np. opiniując projekty uchwał ) jednocześnie występuje Pan jako pełnomocnik Pana Lecha Nowaka przeciwko tym radnym.

Reasumując,  uważamy iż pełnione funkcje  sytuują Pana jako osobę posiadającą znaczną rolę w samorządzie  i wykraczającą – w naszej ocenie – poza pracę w charakterze radcy prawnego.

W opinii grupy radnych, którym przesłał Pan pismo o naruszenie dóbr osobistych niezrozumiałym jest Pana oburzenie dotyczące zacytowanych słów „Chodzą opinie, że nieformalnym wójtem Gminy Tymbark jest Radca Prawny……….). Słowa te wskazują bardziej na to, ze będąc w gminie kilka godzin w tygodniu jest Pan w stanie zaznaczyć swój wpływ na politykę i sprawy bieżące gminy.

Chcemy odnieść się również do Pana słów, w których jak cytujemy ”prezentując powyższe stanowisko działacie Państwo z zamiarem przedstawienia mojej pracy dla Gminy Tymbark w  niekorzystnym świetle, próbując uczynić ze mnie jakiegoś mrocznego osobnika w stylu kardynała Richelieu z powieści Aleksandra Dumas”.

Bardzo Pana słowa są patetyczne i odnoszące się do postaci, która rządziła, (dzisiaj byśmy powiedzieli z „tylnego siedzenia”) w powieści potężnym państwem jakim była Francja. Fakt, iż to właśnie  Pan dokonał skojarzenia osoby z kardynałem Richelieu wiele może mówić o Pana subiektywnym postrzeganiu Pańskiej roli w polityce lokalnej.

Pełniąc  funkcję radnych spotykamy się z rozmaitymi opiniami mieszkańców dotyczących decyzji władz gminy, w tym osób, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji bądź wpływają na decyzje w sposób bezpośredni bądź pośredni. Jako osoby reprezentujące mieszkańców – mając na uwadze interes społeczny –   zamieściliśmy w artykule opinię, dotyczącą Pana nieformalnej roli w kształtowaniu polityki lokalnej.

Nie rozumiemy również dlaczego przeprosiny które Pan żąda mają być na stronie limanowa.in. My nasze opinie na temat działalności Wójta ogłaszamy na stronie www.tymbark.in czyli portalu, który dotyczy naszej tymbarskiej społeczności. Jeżeli Pan mecenas pragnie wyrazić swoje zdanie bądź opinie służymy naszym portalem.

Mając na uwadze powyższe, Pańskie wezwanie i przedstawione w nim roszczenia uznajemy za bezpodstawne.

Tymbark, 31.07.2014 r.