Prace przy przebudowie boisk sportowych przy SP w Tymbarku ruszają!

 2 lipca w Urzędzie Gminy Tymbarku podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w ramach przetargu jest firma ADA-LIGHT Sp. z o.o.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Tymbarku, w tym modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki oraz budowa obiektów kompleksu rekreacyjnego, w tym siłowni zewnętrznej, placu zabaw, bieżni do biegu na 60 m, bieżni do skoku w dal. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenów zielonych oraz obejmuje modernizację placu (wyznaczenie jezdni oraz mini ronda), budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i  budowę chodnika.

Wartość inwestycji to blisko 1,18 mln zł, przy czym kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020) wynosi 793 tys zł.

Informacja: UG Tymbark

 zdjęcie: IWS