Przypominamy o jutrzejszym wykładzie „Islam a chrześcijaństwo…”

dr Grzegorz Wnętrzak – historyk, europeista. Autor wielu artykułów poświęconych historii Śląska Cieszyńskiego plakat_18 kwietnia_ok

i Małopolski w XIX i XX wieku, zwłaszcza w zakresie stosunków etnicznych, kulturowych i politycznych. Interesuje się szczególnie wpływem religii na kształtowanie się tożsamości narodowościowej w Europie Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku.

dr Grzegorz Wnętrzak

 

dr Grzegorz Wnętrzak podczas wykładu zorganizowanego przez „Polska Niepodległa – Oddział Czaniec”, 2015 r. , Czaniec.