Różaniec Fatimski w Parafii Tymbark

Od maja do października to miesiące, w których 1917 roku w Portugalii, w Fatimie, Matka Boża objawiała się trojgu pastuszkom (oprócz sierpnia, z powodu aresztowania dzieci). W objawieniach tych Matka Boża prosiła “Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”. 

W każdą pierwszą sobotę w Parafii Tymbark wierni gromadzą się na nabożeństwie o nazwie “Różaniec Fatimski”. Różaniec ten jest poprzedzony Eucharystią, a następnie procesyjnie po tymbarskim Rynku, z figurą Matki Bożej Fatimskiej, odmawiany (śpiewany) jest różaniec.

W pierwszą sobotę maja 2022 roku nabożeństwu temu przewodniczył ks.dr Robert Głuchowski, który przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej z ks.proboszczem Janem Banachem , wygłosił kazanie oraz rozważania różańcowe.

IWS

IWS