Rozpoczęliśmy Adwent – Roraty, Roraty w kościele parafialnym w Tymbarku

Pierwsza Msza święta o wschodzie słońca w okresie Adwentu, w dni powszechne,  zwana jest Roratami (nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper… (Niebiosa spuśćcie rosę…). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Chrystus). Jest to znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus – Światłość prawdziwa. Roraty sprawowane są ku czci Najświętszej Maryi Panny. Symbolem obecności Matki Bożej podczas Mszy Świętej jest zapalona przy ołtarzu biała świeca z niebieską wstążką, czyli tzw. roratka.

Obecnie Roraty są też w godzinach wieczornych. Ich program przeznaczony jest dla dzieci. 

Tak jest też w kościele parafialnym w Tymbarku. Dzisiaj była pierwsza Msza św.roratnia, której przewodniczył ksiądz Proboszcz Jan Banach ( w koncelebrze brat księdza proboszcza ks.Bogusław Banach oraz ks.Sylwester).  Ksiądz Proboszcz na wstępie wprowadził, jaki będzie program tegorocznych Rorat. Następnie dzieci procesyjnie, przy wygaszonych światłach w kościele, zbliżyły się do ołtarza. Po zakończonej Mszy Św.ksiądz Proboszcz zapoznał dzieci, jakie będą przed nimi zadania do wykonania.

IWS

IWS