Są pieniądze na nowe torby medyczne dla OSP Tymbark oraz Podłopień!

1 grudnia 2017 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Wójt Gminy Tymbark  –  Paweł Ptaszek i Skarbnik Gminy  –  Zofia Duda, podpisali z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na dotację z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Tymbarku i Podłopienia.

Konkurs na terenie województwa małopolskiego był organizowany pilotażowo. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru złożonych zostało ponad 170 wniosków, w tym również z Gminy Tymbark, który uzyskał pozytywną weryfikację.

Z Funduszu Sprawiedliwości dotacja dla gminy wynosi 10 890,00 zł w ramach, której zostaną zakupione torby medyczne PSP R-1 do ratowania zdrowia i życia ludzi.

Informacja i zdjęcia: UG Tymbark