Stowarzyszenia zarejestrowane w krajowym rejestrze sądowym

W krajowym rejestrze sądowym (KRS) na 25.03.2015 r. jest zarejestrowanych 17 stowarzyszeń, które mają siedzibę na terenie gminy Tymbark.

Są to ochotnicze straże, kółka rolnicze, stowarzyszenia obejmujące opieką osoby niepełnosprawne, prowadzące szkoły, klub sportowy, związek Tymbarczan, związki zawodowe  oraz koło gospodyń wiejskich. Niektóre z nich mają status organizacji pożytku publicznego i są uprawnione do otrzymywania 1% z podatku dochodowego.

Większość  stowarzyszeń działa bardzo aktywnie tworząc wysoki społeczny potencjał w gminie Tymbark. Realizują zadania społecznie użyteczne, z ich działań korzystają mieszkańcy gminy Tymbark, jak też i z powiatu  limanowskiego.

Poniżej rejestr stowarzyszeń

Lp. Numer KRS Nazwa Miejscowość Organizacja Pożytku Publicznego
1 37352 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIEKIEŁKU PIEKIEŁKO NIE
2 188687 KÓŁKO ROLNICZE W PIEKIEŁKU PIEKIEŁKO NIE
3 231886 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PIEKIEŁKO I OKOLIC PIEKIEŁKO NIE
4 32712 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODŁOPIENIU PODŁOPIEŃ NIE
5 194039 KÓŁKO ROLNICZE W PODŁOPIENIU PODŁOPIEŃ NIE
6 26391 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TYMBARKU TYMBARK NIE
7 28080 STOWARZYSZENIE „ZWIĄZEK TYMBARCZAN” W TYMBARKU TYMBARK NIE
8 35953 KLUB SPORTOWY „TYMBARK” W TYMBARKU TYMBARK TAK
9 41481 MIĘDZYZAKŁADOWY SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PODHALAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO TYMBARK SA TYMBARK NIE
10 87954 ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W TYMBARKU TYMBARK NIE
11 107255 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „PRZYSTAŃ” IM. JANA PAWŁA II W TYMBARKU TYMBARK TAK
12 135320 STOWARZYSZENIE REMEDIUM TYMBARK TAK
13 193100 KÓŁKO ROLNICZE W TYMBARKU TYMBARK NIE
14 251884 SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 99 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W TYMBARKU TYMBARK TAK
15 390456 STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY TYMBARK TYMBARK NIE
16 188695 KÓŁKO ROLNICZE W ZAMIEŚCIU ZAMIEŚCIE NIE
17 60605 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAWADCE ZAWADKA NIE

IWS