Strzelec Kacper odnowił ogrodzenie pomnika poległych na Zamieściu

 Plutonowy ZS Kacper Kordeczka z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzele”  OSW w Tymbarku odnowił (pomalował)  ogrodzenie pomnika poległych żołnierzy OP „Błyskawica” w Zamieściu. W walce z  Niemcami polegli: dowódca OP „ Błyskawica „ por. Władysław Kordula „ Roman”,  ppor. Mieczysław Pogan „Błyskawiczny”,  pchor. Leon Kubis vel Kubiś „Mściwój”.

 Warto przypomnieć, że polegli w walce żołnierze pośmiertnie zostali odznaczeni: por. „ Roman „ – Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, ppor. „Błyskawiczny” – Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, pchor.. „Mściwój” – Krzyżem Walecznych

 OP „ Błyskawica” rozkazem krakowskiego Kedywu,  został  włączony w skład Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała”.  Więcej informacji o akcji w Zamieściu można przeczytać  w opracowaniu Przemysława Bukowca –  Śladami konspiracji, Placówka AK „Trzos” Tymbark.

Robert Nowak

tak było

po odnowieniu barierek

na portalu pomnik gościł” 12 listopada ubr. w Święto Niepodległości 

Zamieście – Pomnik upamiętniający poległych w 1944 roku partyzantów AK „Błyskawica”