Trwają prace przy remoncie budynku Urzędu Gminy

W budynku Urzędu Gminy w Tymbarku obecnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą więźby dachowej. Ściągana jest dachówka od strony rynku. Wykonywane są również prace związane z remontem elewacji, gdzie obecnie skuwane są tynki, jak również prowadzony jest demontaż parapetów zewnętrznych.  Prace wykonywane są na budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków oraz posiada wyjątkową wartość architektoniczną i historyczną.

Informacja: UG Tymbark