Trwają prace przy stacji uzdatniania wody

Trwają prace przy przebudowie budynku stacji uzdatniania wody w Podłopieniu, zaopatrującej większą część mieszkańców naszej Gminy. Inwestycja jest jednym z etapów dużej inwestycji gminnej pn. Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Tymbark – poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury wod-kan, której wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, jest Transwiertel Sp. z o.o. ze Świdnika.

Przypomnijmy, że zgodnie z zakresem robót wykonana zostanie m.in.: elewacja zewnętrzna budynku, wymieniony dach i pokrycie dachowe, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz drzwi wewnętrzne, odwodnienie budynku i przeróbka instalacji elektrycznej, wymiana chloratora i zbiorników filtracyjnych, wymiana osprzętu hydroforni, montaż lamp UV.

Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień br. Koszt realizacji tego etapu rozbudowy to blisko: 435 151  zł.

info: UG Tymbark