Tymbark z Oddziałem Przygotowania Wojskowego

Limit na otwarcie nowych oddziałów w roku szkolnym 2022/23 wynosił 40. W tej liczbie 11 szkół już jest obecne w programie, a zezwolenie otrzymały kolejne. 16 szkół dołączy z projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który jako program pilotażowy będzie stopniowo wygaszany. 13 szkół natomiast zadebiutuje w programach koordynowanych przez MON. 

Obecnie w Polsce jest 150 oddziałów przygotowania wojskowego. Od września 2022 roku ta liczba się zwiększy do 190.

Oddziały Przygotowania Wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. 1 września 2021 roku naukę w tym programie rozpoczęło 7100 uczniów w 147 szkołach. OPW ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. Wszyscy, którzy będą tego chcieli, mają mieć możliwość zostania żołnierzami zawodowymi.

Źródło MON

Oddział Przygotowania Wojskowego będzie również w Zespole Szkół im.KEN w Tymbarku.

Zasady rekrutacji do Oddziału tutaj: ZASADY REKRUTACJI

Dziękujemy Panu Staroście Mieczysławowi Urydze, Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu Limanowskiego oraz Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej Janowi Hamerskiemu za udzieloną pomoc w utworzeniu Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Tymbarku.

Robert Nowak