Uroczystość Objawienia Pańskiego

6 stycznia Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego (Objawienia Boga światu), zwane popularnie Świętem Trzech Króli. Jest to jedne z najstarszych świąt w chrześcijaństwie.

Święto obchodzone jest od III wieku na pamiątkę  hołdu, jaki Trzej Królowie, Trzej Mędrcy ze Wschodu, złożyli Dzieciątku Jezus. Pierwsi chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie. Dopiero w końcu IV w. do liturgii Kościoła  wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: Boże Narodzenie – 25 grudnia i święto Objawienia Pańskiego – 6 stycznia.

W Kościele tego dnia święci się wodę, kadzidło i kredę. Napis C + M + B + bieżący rok co znaczy “Christus manisionem benedicat” (Niech Chrystus mieszkanie błogosławi) czy Christus multorum benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Zwyczaj nawiązuje do Księgi Wyjścia, kiedy to Izraelici oznaczali drzwi swoich domostw krwią baranka paschalnego. Chrześcijanie, znacząc poświęconą kredą odrzwia swoich mieszkań, proszą Chrystusa o błogosławieństwo, a także publicznie wyznają swoją wiarę.

Od 2009 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego organizowane są Orszaki Trzech Króli (pierwszy orszak odbył się w Warszawie). Orszak taki był też trzykrotnie organizowany w Tymbarku, po raz ostatni w 2020 roku. 

IWS