Wernisaż prac artystki Marty Sobczak-Piętoń

Wernisaż  malarstwa Marty Sobczak-Piętoń odbył się dzisiaj w Bibliotece Publicznej w Tymbarku. Nie jest to pierwsza wystawa prac artystki, pochodzącej i mieszkającej w Podłopieniu, w Tymbarku,  ale jak podkreśliła gospodarz miejsca Dyrektor Biblioteki Ewa Skrzekut, 2020 rok będzie okresem, w którym w Bibliotece będą prezentowane prace twórców z Gminy Tymbark.  Pani Dyrektor przywitała licznie przybyłych gości. Przedstawiła artystkę i pokrótce omówiła jej twórczość, o której później więcej opowiedziała sama Artystka.  Ze swoimi refleksjami  na temat twórczości Pani Marty podzieli się  Pan Jan Plata.  Głos zabrali również Bogusław Juszkiewicz (artysta z Limanowej),  Dyrektor Biblioteki w Limanowej Pani Joanna Michalik  oraz radna Rady Gminy Tymbark Pani Anna Dyląg, która podkreśliła również dużą rolę w krzewieniu kultury w Tymbarku  Dyrektor Biblioteki Pani Ewy Skrzekut. 

IWS

zdjęcia i wideo: IWS