Wigilia – Zapiski Starego Gazdy

grudzień, 2015

 Wilijo piykno, a Jutrznia jasno, bydzie Ci stodoła ciasno i ło to chłodziuło coby rok beł urodzajny, coby mroz łoziminy nie zepsuł, nie wymroziuł bo:

Jak pola zielone, gdy sie Mesyjorz rodzi, to gdy zmartfychstaje, śniyg s mrozom, kołocom zaskodzi.

Jesce pora słof  ło jedzoniu wilijnym, a racy ło symbolice poscegolnyk potrow  i tak ryba to symbol krzścijajstfa boszcz cyrwony s burokof to długowiecność i uroda a grzyby, kapusta,  to siła i zdrowie, groch i fasola to miłość i dostatek, a do tygo jak Kosprzycka godała;  Fto na stole znojdzie groch tygo uchroni łod gradu.
Pszonica, mak cy tys kasa  – to dobrobyt, i kupa dutkof, ślifki łdpodpyndzały złe moce i dawały dugie zycie, tako samo jak susone gruski  a japka dawać miały wiecnom młodość, ino sie jakosik takik nie spotykało, kłozdy s wiekom in starsy to coros bardzi posmoszczany.

Niby tyk syćkik potrow mo być dwanoście, ale Kosprzycka zafse ryktowała jedynoście, bo godała ze; Dwunostom ptrawe ukrod Judosz, a beła to piecono gynś, i lotygo som same potrawy bes miysa.

Jesce to cekanie na tom luckom mowe, przez zywizne ło pu nocy, jo se tak deliberujem, ze jakze miołem jom usłyseć jak rokrocnie cłek musioł chybać na pastyrke, ale s koleji Kosprzyk tak zafse godoł;

Nie podsuchuj zywizne, cyli gadzine, nie bedom i Cie podsuchiwać, bo jak łopowiadoł;
roz jedon gazda,ale nie pedzioł jak sie nazywoł, wiync ros jedon gazda barz beł ciekawy ło cym jego pora koni bydzie deliberować ło pu nocy, i usiot se przy złobie, kaj kłonie zarły łobrok. Koń barz nie lubi, a zreśtom kto lubi, jak sie mu pszeszkodzo f jedzoniu; ji fuknoł do drugigo konia, ze jutro nasygo gazde łodwieziemy na smyntorz. No ji wiycie gazda jak to usłysoł, cały zesiwioł, i pomar, i ta pora koni łodwiezła go na smyntorz.
Wiync lotygo nie cza pdsuchiwać, i bydzies zdrofsy, i bydzies spokojniejsy, i lepi sie bee zyło

stary gazda cdn..