102.rocznica urodzin Pana Władysława Odziomka

Dzisiaj, 6 września Pan Władysław Odziomek – organista, nauczyciel – obchodzi 102.rocznicę swoich urodzin. Pan Władysław urodził się 1920 roku, jak czasami przypomniał, w roku urodzin św.Jana Pawła II.

Z tej niezwykłej okazji rano, w kościele parafialnym w Tymbarku, ks. proboszcz dr Jan Banach sprawował Eucharystię  w intencji Jubilata. Na zakończenie ks.proboszcz złożył Panu Władysławowi Odziomkowi życzenia.

Pan Władysław Odziomek, czerwiec 2020 (archiwum prywatne)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO DLA CZCIGODNEGO  PANA WŁADYSŁAWA!

Irena Wilczek-Sowa

Więcej o Panu Władysławie Odziomku pisałam z okazji setnej rocznicy Jego urodzin:

“Oto jest dzień, który dał nam Pan” – setna rocznica urodzin Pana Władysława Odziomka