Zmiany w tymbarskiej OSP

Podczas Walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego w jednostce OSP Tymbark nastąpiły zmiany w składzie zarządu. Funkcję naczelnika druhowie powierzyli  Tomaszowi Kapturowi. który zastąpił na tym stanowisku swojego tatę Zbigniewa Kaptura.

Skład zarządu na kolejną kadencję przedstawia się następująco:

Stanisław Przybylski – prezes, Tomasz Kaptur- naczelnik, wiceprezes, Marcin Mrózek II wiceprezes, Szymon Rybka- zastępca naczelnika, Bogusław Golonka- skarbnik, Jan Kawula- sekretarz, Małgorzata Giza- gospodarz, Zbigniew Kaptur – członek, Roman Smaga- członek, Marek Kulig- członek, Rafał Cygal- członek.
Komisja Rewizyjna: Czesław Sobczak – przewodniczący, Krzysztof Steczowicz- sekretarz, Czesław Czyrnek – członek.

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku zostali: Stanisław Przybylski, Zbigniew Kaptur, Dariusz Molek i Robert Nowak.

W najbliższą sobotę o godz. 9 –tej w remizie OSP Tymbark, odbędzie się Zjazd Oddziału Gminnego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tymbarku z udziałem 21 delegatów z jednostek OSP: Tymbark, Podłopień, Zawadka i Piekiełko. Druhowie dokonają między innymi wyboru nowego zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oraz delegata na zjazd oddziału powiatowego.

Robert Nowak

materiał z czerwca 2019, druh Tomasz Kaptur prowadzi pokaz pierwszej pomocy 

 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o akcji szczepienia lisów

W dniach od 24 września do 1 października 2021 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów
wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:
1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,
2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej.

Informacja: UG Tymbark