Kondolencje i Pożegnanie  Śp. Anny Sopaty

Kondolencje i Pożegnanie

   Śp. Anny Sopaty

Ciebie Aniu dziś żegnamy,
Smutek w sercu przeżywamy.
Wspólna przyjaźń nas łączyła,
Zawsze też życzliwa była. 

Na Tymbarskiej polskiej ziemi,
Obcój nadal między swymi.
A z radością już u Pana,
Czeka na Cię, Ojciec, Mama!

Dzięki za Twoje oddanie,
Coś zrobiła pozostanie.
Wszyscy, którzy Ciebie znają,
Mile zawsze wspominają.

Więc po trudzie i po znoju,
Odpoczywaj już w pokoju.
Niech Cię Bóg w niebie ugości,
Przyjm wyrazy życzliwości.

Wspominać będziemy Ciebie,
I modlić się w Twej potrzebie.
A za przykład jaki dałaś,
Nam w pamięci pozostałaś.

Łączymy się wraz z rodziną,
Wyrażając żałobne uczucia,
Kondolencje dla Rodziny !
Sopatów, Mariana i Lilianny

Przyjaciele z Francji.
Wacław, Janina, Fryderyk
Dudzikowie

Argenteuil, 17.09.2021

Piety: Limanowska oraz z … Tymbarku

W Limanowej trwa tygodniowy odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Jutro, w niedzielę, 19 września, o godz.11 rozpocznie się  centralna uroczystość odpustowa przy ołtarzu polowym. W głównym ołtarzu króluje słynąca łaskami figura Matki Bożej Bolesnej. Jest to rzeźba typu “pieta”. Przedstawia Matkę Bożą siedząca na ławeczce i trzymającą na kolanach umęczone ciało Jezusa.

Limanowska Pieta nie jest jedyną Pietą w powiecie limanowskim.  Jest też i tymbarska Pieta, przy czym aby ją zobaczyć trzeba udać się do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Można też zobaczyć wirtualnie, dzięki filmowi, który pobrałam ze strony internatowej muzeum.

screen , na którym widać Pietę z Tymbarku 

20 lat temu Czytelnicy Głosu Tymbarku mieli możliwość podziwiać pracę Jana Platy, która zdobiła stronę tytułową kwartalnika (Nr 47, wyd.w 2001 ) 

aktualizacja: 18.09