Dzień Nauczyciela to też dzień wspomnień …

… szczególnie, gdy szkoła “była obecna” przez całe życie..

rok 1968(?), mgr Krystyna Wilczek (wychowawca, polonista, moja Mama) ze swoją klasą przed Szkołą Podstawową w Tymbarku 

i 50 lat później:

rok 2018, mgr Bogusław Sowa (wychowawca, historyk, mój Mąż) z uczniami klasy C (2016-2019) przed IV Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej

Irena Wilczek-Sowa 

zdjęcia z rodzinnego archiwum 

Wójt do Mieszkańców Gminy Tymbark

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tymbark,

Rozpoczął się sezon grzewczy, a co za tym idzie znacznie zwiększyła się emisja zanieczyszczeń do powietrza. Domowe kominy w przeciwieństwie do zakładów czy spalarni śmieci pozbawione są filtrów, co powoduje, że dym zawiera szkodliwe metale ciężkie, kadm, tlen i dwutlenek węgla, cyjanowodór, chlorowodór, siarkę. Toksyny przenikające do otoczenia nie tylko powodują zanieczyszczenie powietrza, ale również zanieczyszczenie wody i gleby.

Podczas spalania odpadów komunalnych w powietrzu tworzą się pyły zawieszone zawierające substancje toksyczne oraz metale ciężkie (tak zwany smog), mające szczególny wpływ na zdrowie człowieka, np.:

  • spalanie worków foliowych, butelek typu PET czy odpadów z gumy prowadzi do emisji rakotwórczych dioksyn, które mogą wpływać na rozwój chorób nowotworowych;
  • spalanie pianki poliuretanowej prowadzi do emisji cyjanowodoru, który tworzy z wodą kwas pruski; kwas ten powoduje niewydolność nerek, a także uszkadza układ nerwowy;
  • spalanie płyt wiórowych lub sklejek powoduje emisję szkodliwego dla zdrowia formaldehydu; substancja toksycznie oddziałuje m.in. na wątrobę, układ oddechowy, a także układ odpornościowy;
  • spalanie wilgotnych odpadów może wywołać zatkanie przewodów kominowych poprzez osadzanie się sadzy i w efekcie cofnięcie tlenku węgla, co może doprowadzić do zatrucia.

W związku z powyższym rozpoczną się obowiązkowe kontrole domowych pieców i kotłów, które prowadzone będą przez pracowników Urzędu Gminy. Podstawą do przeprowadzania kontroli jest ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 379 ust.1) oraz zapisy uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. (zwanej uchwałą antysmogową dla Małopolski). Zgodnie z zapisami uchwały aktualnie kontroli należy poddać w roku 2021 – 60 budynków mieszkalnych.

Dodatkowo informuję, że mieszkańcy Gminy Tymbark mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę kotła z programu „Czyste Powietrze” Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku. Informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub pod numerem telefonu 18 33 25 141.

Zachęcam do śledzenia na bieżąco stanu powietrza zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji o spędzaniu wolnego czasu na zewnątrz. Przypominam, że taką możliwość dają sensory mierzenia jakości powietrza, za pomocą których sprawdzić można: temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza, stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10. Sensory zlokalizowane są na budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz na budynku Przedszkola Samorządowego. Dane pomiarowe dostępne są na stronie www.tymbark.pl oraz w bezpłatnej aplikacji na telefonie komórkowym Airly.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark

 

 

Apel Druhów z OSP Piekiełko o włączenie się w cykliczną akcję charytatywną

Szanowni Państwo,

Często zachwycamy się nauczaniem naszego największego Rodaka, śp. Jana Pawła II.  Słowa wypowiedziane w Kaliszu w 1997 roku :

“Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego dziecka, każdej osoby, zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych (…) “
wciąż są aktualne.

Odpowiadając na te słowa, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekiełku – po raz 22.  organizuje charytatywną pomoc dla niepełnosprawnych, podopiecznych Fundacji św. Brata Alberta. A zatem zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o włączenie się w tę akcję pomocy. Tak nie wiele trzeba, a tak wiele radości można dać.

Potrzebne są:
– ogólnie rozumiane środki czystości oraz sprzęty do utrzymywania czystości w pomieszczeniach, płyny do podłóg, chemia gospodarcza, worki na śmieci, mopy, wiaderka, miotły, szmatki, gąbeczki, płyny do mycia szyb,
– środki do higieny osobistej, tj. mydła, mydła w płynie, szampony, pasty do zębów, ręczniki, ręczniki papierowe, papier toaletowy, maszynki do golenia, szczoteczki do zębów,
– przybory tzw. „szkolne”, tj. kredki, farby, bloki, papier do drukarki, długopisy,
– rzeczy spożywcze o przedłużonej dacie ważności,  to konserwy, mąka, cukier, makarony, słodkości (już myślimy o mikołajkach), napoje itp.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do włączenia się w to dzieło pomocy niepełnosprawnym. Każdemu kto włączy się w tę pomoc już dziś, w imieniu podopiecznych, z całego serca dziękujemy.

Zbiórka trwa do 6 listopada. Więcej informacji pod nr tel. 696 323 303.

W imieniu Zarządu OSP Piekiełko
Naczelnik Andrzej Czernek

poniżej zdjęcia z 2019 roku – przekazanie darów przedstawicielowi Fundacji