Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie wybudowany do końca br. roku

Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał umowę na “Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Tymbark”, który powstanie na terenie ZGK w Podłopieniu.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach przetargu, jest firma MONTERO Spółka z o.o. Zakres robót obejmuje w szczególności: dostawę i montaż wagi przemysłowej do 300 kg (waga elektroniczna) oraz wykonanie wiaty stalowej (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie fundamentów żelbetowych, zbrojenie fundamentów, izolacja fundamentów, wykonanie posadzki betonowej wiaty, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaty wraz z pokryciem dachu wiaty).

Termin wykonania zadania to grudzień 2021 r., a jego koszt to ponad 597 000 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Informacja/zdjęcie: UG Tymbark