Tymbark – gminne ćwiczenia jednostek OSP

W czwartkowy wieczór na terenie internatu ZS im.KEN w Tymbarku odbyły się gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Tymbark.  Cel ćwiczeń: taktyka działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów w obiektach zamieszkania zbiorowego. Ewakuacja poszkodowanych przy użyciu drabin przystawnych oraz drabiny mechanicznej. 

Przed rozpoczęciem ćwiczeń przed remizą OSP Tymbark ich kierownik, którym był dh Tomasz Kaptur, omówił założenia ćwiczeń. Opis zdarzenia był następujący: O godz. 17:30 SKKP w Limanowej przyjmuje zgłoszenie w postaci formatki z WCPR następującej treści: W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KEN W TYMBARKU DOSZŁO DO WYBUCHU, A W JEGO WYNIKU DO POŻARU NA PIERWSZYM PIĘTRZE, SĄ OSOBY POSZKODOWANE, CZĘŚĆ Z NICH JEST UWIĘZIONA NA WYŻSZEJ KONDYGNACJI.

W ćwiczeniach wzięły udział dwie jednostki OSP Tymbark, OSP Podłopień oraz po jednym z OSP Zawadka, OSP Piekiełko oraz JRG Limanowa. Ponad to członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, uczniowie Klas Mundurowych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, młodzież z organizacji proobronnej „Strzelec”  w Tymbarku. 

IWS

IWS