Trwają remonty dróg gminnych

Trwają remonty dróg gminnych, w Tymbarku i w Podłopieniu. Remont drogi Kowalówka w Podłopieniu polega na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na długości ok. 530 m i szer. 4-5 m (od drogi powiatowej do skrzyżowania drogi Kowalówka z drogą Zagonie). W ramach zadania wybudowane zostaną także nowe korytka odwadniające wraz z wymianą przepustu na zjazdach oraz wymieniona bariera energochłonna.

Remont drogi Targowej w Tymbarku polega z kolei na wykonaniu nowej nawierzchni betonowej, na już obecnie istniejącej, na dł. ok. 170 m (od drogi powiatowej) i szer. 4-4,5m.  W ramach zadnia wykonane zostanie odwodnienie liniowe oraz udrożnione korytka, wykonany zostanie także chodnika wzdłuż drogi wraz z odcinkowym montażem barierek.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

droga Kowalówka

droga Kowalówka

droga Targowa

droga Targowa